• Ebook Quản trị hệ thống mạng windows server 2012: Phần 2

  Ebook Quản trị hệ thống mạng windows server 2012: Phần 2

  Ebook kết cấu nội dung bao gồm 11 bài giảng: Triển khai windows deployment services (WDS), triển khai dịch vụ internet information services (IIS), triển khai dịch vụ active directory (tiếp), chính sách tài khoản người dùng... Để nắm rõ nội dung chi tiết các bài giảng, mời các bạn tham khảo.

   653 p dhsphue 30/10/2018 2 1

 • Ebook Quản trị hệ thống mạng windows server 2012: Phần 1

  Ebook Quản trị hệ thống mạng windows server 2012: Phần 1

  Ebook "Quản trị hệ thống mạng windows server 2012: Phần 1" có kết cấu nội dung gồm 11 bài giảng: Triển khai cài đặt hệ điều hành windows server 2012, triển khai dịch vụ active directory, cấu hình các đối tượng trên active directory, làm việc cùng powershell... Để nắm rõ nội dung chi tiết các bài giảng, mời các bạn tham khảo ebook.

   595 p dhsphue 30/10/2018 3 1

 • Các thành phần của mạng máy tính

  Các thành phần của mạng máy tính

  Tài liệu “Các thành phần của mạng máy tính” trình bày nội dung cách phân loại mạng máy tính theo kỹ thuật truyền tin, phân loại mạng máy tính theo phạm vị địa lý, liên mạng (Internetwork), phần mềm mạng, cấu trúc thứ bậc của giao thức... và đưa ra một số ví dụ về cấu trúc thứ bậc của giao thức.

   14 p dhsphue 30/10/2018 8 0

 • Tuyển tập các thủ thuật photoshop hay nhất

  Tuyển tập các thủ thuật photoshop hay nhất

  Tài liệu tổng hợp những 100 thao tác giúp người dùng nắm được thủ thuật photoshop hay nhất: Xoay hình mẫu, nhanh chóng tạo lớp mặt nạ, đánh dấu vung chọn dễ dàng, thay đổi màu nền cho khung làm việc việc lưu lại 1000 chỉnh sửa... Mời các bạn tham khảo tài liệu để biết thêm chi tiết các thủ thuật.

   61 p dhsphue 30/10/2018 4 0

 • Giáo trình Thuật toán

  Giáo trình Thuật toán

  Giáo trình Thuật toán do NXB Thống Kê ấn hành năm 2002, được chủ biên Ngọc Anh Thư biên soạn, có kết cấu nội dung gồm 7 phần: Phần 1 căn bản về toán học, phần 2 sắp xếp và thống kê số liệu, phần 3 cấu trúc dữ liệu, phần 4 các kỹ thuật phân tích và thiết kế cao cấp, phần 5 các cấu trúc dữ liệu cao cấp, phần 6 thuật toán đồ thị, phần 7...

   1094 p dhsphue 30/10/2018 11 4

 • Giáo trình Hướng dẫn học CCNA

  Giáo trình Hướng dẫn học CCNA

  Giáo trình bao gồm các bài giảng: Bài giảng 1 "Recovery IOS bằng Xmodem và TFTPDNLD"; bài giảng 2 “Lab SSH” nâng cao tính bảo mật dùng giao thức SSH thay thế cho telnet; bài giảng 3 “Truy cập vào Router thông qua SDM”... Mời các bạn tham khảo giáo trình.

   61 p dhsphue 30/10/2018 4 0

 • Ebook Học tốt Tin học (Quyển 4): Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook Học tốt Tin học (Quyển 4): Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Phần 1 ebook gồm các bài: Từ máy tính đến mạng máy tính, mạng thông tin toàn cầu Internet, tổ chức và truy cập thông tin trên Internet,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   82 p dhsphue 28/09/2018 19 1

 • Ebook Học tốt Tin học (Quyển 2): Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook Học tốt Tin học (Quyển 2): Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Phần 2 ebook gồm các bài: Trình bày và in trang tính, sắp xếp và lọc dữ liệu, trình bày dữ liệu bằng biểu đồ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   58 p dhsphue 28/09/2018 16 1

 • Ebook Học tốt Tin học (Quyển 2): Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook Học tốt Tin học (Quyển 2): Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Phần 1 ebook gồm các bài: Chương trình bảng tính, các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính, thực hiện tính toán trên trang tính, sử dụng tính các hàm để tính toán,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   75 p dhsphue 28/09/2018 12 1

 • Ebook Học tốt Tin học (Quyển 4): Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook Học tốt Tin học (Quyển 4): Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Phần 2 ebook gồm các bài: Phần mềm trình chiếu, màu sắc trên trang chiếu, thêm hình ảnh vào trang chiếu, tạo các hiệu ứng động, thông tin đa phương tiện,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   77 p dhsphue 28/09/2018 25 1

 • Bài giảng Sử dụng máy tính cơ bản: Bài 4 - ThS. Võ Minh Đức

  Bài giảng Sử dụng máy tính cơ bản: Bài 4 - ThS. Võ Minh Đức

  Bài giảng Sử dụng máy tính cơ bản - Thao tác trên trang tính (Sheet) trình bày định dạng dòng và cột: chọn hàng và cột; thêm, bớt hàng, cột và ô; thay đổi độ rộng cột, thay đổi độ cao hàng; cách ẩn, hiện tiêu đề hàng và cột; cố định/ thôi cố định tiêu đề hàng và cột,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p dhsphue 27/05/2018 25 1

 • Bài giảng Sử dụng máy tính cơ bản: Bài 6 - ThS. Võ Minh Đức

  Bài giảng Sử dụng máy tính cơ bản: Bài 6 - ThS. Võ Minh Đức

  Bài giảng Sử dụng máy tính cơ bản: Bài 6 - Hoàn thiện trang bảng tính và in ấn trình bày nội dung: Bài trí in ấn (thay đổi lề của trang in, thay đổi trang in, chỉnh sửa để in vừa trong số trang định trước, thêm đầu trang và chân trang); hoàn tất tài liệu; in ấn và bài tập tổng hợp,

   22 p dhsphue 27/05/2018 20 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số