• Ebook Thiết kế trang Web động với DHTML: Phần 2 - NXB Lao Động Xã Hội

  Ebook Thiết kế trang Web động với DHTML: Phần 2 - NXB Lao Động Xã Hội

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung về: Trình bày trang và văn bản sử dụng bảng kiểu, multimedia, các kỹ thuật cao cấp, liên kết dữ liệu XML. Ở phần này cuốn sách trình bày một số công nghệ riêng biệt cho một trình duyệt cụ thể và các công nghệ thiên về kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   346 p dhsphue 22/02/2019 21 0

 • Ebook Thiết kế trang Web động với DHTML: Phần 1 - NXB Lao Động Xã Hội

  Ebook Thiết kế trang Web động với DHTML: Phần 1 - NXB Lao Động Xã Hội

  Cuốn "Thiết kế trang web động với DHTML” được dùng cho những ai đã có các hiểu biết cơ bản về máy tính, một chút quen biết với World Wide Web và các trình duyệt web. Phần 1 của cuốn sách sẽ trình bày các nội dung chính sau: HTML động, khung sườn của nội dung trang web động, bổ sung tính tương tác mã kịch bản vào trang web động,... Mời các bạn cùng...

   192 p dhsphue 22/02/2019 22 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về hệ thống cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống hướng tệp tin, hệ thống hướng cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, người dùng cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ và giao diện ngôn ngữ dữ liệu.

   7 p dhsphue 26/01/2019 18 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - Tạ Kim Huệ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - Tạ Kim Huệ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 1: Giới thiệu cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về kiến trúc máy tính, các định luật về máy tính,.... Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   53 p dhsphue 26/01/2019 23 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình thực thể kết hợp" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về mô hình thực thể kết hợp, các thành phần của mô hình thực thể kết hợp, các vấn đề liên quan đến hoạt động thiết kế mô hình thực thể kết hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p dhsphue 26/01/2019 20 0

 • Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 4 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 4 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng "Tin học căn bản (Phần 1) - Hướng dẫn tạo và sử dụng email miễn phí trên mạng" Giới thiệu cách tạo và sử dụng email của một số trang web phổ biến. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   10 p dhsphue 26/01/2019 24 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Mô hình cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình dữ liệu quan hệ, ràng buộc toàn vẹn trên mô hình dữ liệu quan hệ, các toán tử cập nhật trên quan hệ, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p dhsphue 26/01/2019 19 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Đại số quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Các phép toán một ngôi, các phép toán hai ngôi, các phép toán khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p dhsphue 26/01/2019 19 0

 • Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 2 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 2 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng "Tin học căn bản (Phần 1) - Chương 2: Biểu diễn dữ liệu trong máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Biểu diễn số trong các hệ đếm, biểu diễn dữ liệu trong máy tính và đơn vị thông tin, phép toán số học với số nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   93 p dhsphue 26/01/2019 27 0

 • Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 1 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 1 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng "Tin học căn bản (Phần 1) - Chương 1: Mở đầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Thông tin và xử lý thông tin, máy tính và phân loại máy tính, tin học. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   32 p dhsphue 26/01/2019 24 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 5: Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa dữ liệu và các kiểu dữ liệu, các ràng buộc cơ bản trong SQL, các câu lệnh thay đổi lược đồ cơ sở dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p dhsphue 26/01/2019 19 0

 • Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 3 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 3 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng "Tin học căn bản (Phần 1) - Chương 3: Hệ thống máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Chức năng và các thành phần của máy tính, liên kết hệ thống, hoạt động của máy tính, phần mềm máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   70 p dhsphue 26/01/2019 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số