Tổng hợp các giáo trình, bài giảng về Cơ khí hay nhất

Bộ sưu tập gồm tổng hợp các giáo trình, bài giảng hay nhất về kỹ thuật cơ khí, là những tài liệu cung cấp các kiến thức bổ ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của bạn học. Sinh viên tham khảo những tài liệu này để có thêm nhiều kiến thức về nhiệt động kỹ thuật, cơ điện tử, kỹ thuật nguội, cơ sở kỹ thuật cơ khí, cách vẽ kỹ thuật cơ khí phục vụ cho công tác thiết kế trong các lĩnh vực như ô tô, máy bay, máy móc, vũ khí và các phương tiện giao thông khác.