• Ebook Sổ tay cơ khí (Tập 2): Phần 2 – P.I Orlôp KS. Võ Trần Khúc Nhã (dịch)

  Ebook Sổ tay cơ khí (Tập 2): Phần 2 – P.I Orlôp KS. Võ Trần Khúc Nhã (dịch)

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Sổ tay cơ khí: Nguyên lý thiết kế", phần 2 trình bày các nội dung: Các mối ghép đinh tán, sự truyền mômen xoắn, các gối trượt, các ổ lăn, các vòng hãm, lò xo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   336 p dhsphue 27/06/2015 1 0

 • Ebook Sổ tay cơ khí (Tập 2): Phần 1 – P.I Orlôp KS. Võ Trần Khúc Nhã (dịch)

  Ebook Sổ tay cơ khí (Tập 2): Phần 1 – P.I Orlôp KS. Võ Trần Khúc Nhã (dịch)

  Phần 1 cuốn sách "Sổ tay cơ khí: Nguyên lý thiết kế" trình bày các nội dung: Các mối ghép hàn, các mối ghép tán đinh, ghép bằng các phương pháp biến dạng dẻo nguội, các mối ghép chặt, các mối ghép ren, các phương pháp hãm các chi tiết gia cố, các mối ghép chặt, các mối ghép bích, các mối ghép các đường ống. Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   262 p dhsphue 27/06/2015 1 0

 • Ebook Giáo án mầm non Khám phá môi trường xung quanh: Phần 1 – Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Lết

  Ebook Giáo án mầm non Khám phá môi trường xung quanh: Phần 1 – Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Lết

  Phần 1 của "Giáo án mầm non Khám phá môi trường xung quanh" cung cấp cho người đọc các kiến thức sư phạm trong việc xây dựng các hoạt động dành cho trẻ 3-4 tuổi và hoạt động dành cho trẻ 4-5 tuổi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   48 p dhsphue 27/06/2015 1 0

 • Ebook Giáo án mầm non Khám phá môi trường xung quanh: Phần 2 – Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Lết

  Ebook Giáo án mầm non Khám phá môi trường xung quanh: Phần 2 – Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Lết

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn "Giáo án mầm non Khám phá môi trường xung quanh", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức triển khai các hoạt động dành cho trẻ 5 – 6 tuổi. Hi vọng rằng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho những ai đang theo học các lớp Sư phạm mầm non và những ai quan tâm đến việc tổ chức hoạt động...

   48 p dhsphue 27/06/2015 1 0

 • Ebook Hoàng Lê nhất thống chí: Phần 1 – Ngô Văn Gia Phái

  Ebook Hoàng Lê nhất thống chí: Phần 1 – Ngô Văn Gia Phái

  "Hoàng Lê nhất thống chí" nguyên tác là An Nam nhất thống chí gồm 17 hồi, phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc 8 hồi đầu tiên của cuốn sách bao gồm: ĐặngTuyên Phi được yêu dấu, đứng đầu hậu cung Vương Thế tử bị truất ngôi, ra ở nhà kín, Dương Nguyên Cữu bàn chén kiêu binh, Nguyễn Quốc sư mưu trừ nội loạn,... Mời các bạn...

   218 p dhsphue 27/06/2015 1 0

 • Ebook Hoàng Lê nhất thống chí: Phần 2 – Ngô Văn Gia Phái

  Ebook Hoàng Lê nhất thống chí: Phần 2 – Ngô Văn Gia Phái

  Phần 2 của cuốn sách "Hoàng Lê nhất thống chí" nối tiếp nội dung của phần 1 trình bày các nội dung: Tướng Tây Sơn Võ Văn Nhậm đem quân lấn ngoài bờ cõi, Quan Bình Chương Trần Công Xán vâng mệnh bàn việc cương, Tây Sơn lại kéo vào thành chiến giữ đất nước, Chiêu Thống ba phen tính chước khôi phục kinh đô,... Mời các bạn cùng tham khảo...

   203 p dhsphue 27/06/2015 2 0

 • Ebook Ngôn ngữ lập trình C++ từ cơ bản đến hướng đối tượng: Phần 2 – TS. Dương Tử Cường

  Ebook Ngôn ngữ lập trình C++ từ cơ bản đến hướng đối tượng: Phần 2 – TS. Dương Tử Cường

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Ngôn ngữ lập trình C++ từ cơ bản đến hướng đối tượng", phần 2 – Lập trình hướng đối tượng bao gồm 5 chương trình bày các nội dung: Lớp và đối tượng, tính kế thừa, định nghĩa chồng các hàm và toán tử, tính tương ứng bội, thư viện các dòng nhập xuất. Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   296 p dhsphue 27/06/2015 1 0

 • Ebook Ngôn ngữ lập trình C++ từ cơ bản đến hướng đối tượng: Phần 1 – TS. Dương Tử Cường

  Ebook Ngôn ngữ lập trình C++ từ cơ bản đến hướng đối tượng: Phần 1 – TS. Dương Tử Cường

  "Ngôn ngữ lập trình C++ từ cơ bản đến hướng đối tượng" được chia thành 2 phần với 11 chương. Phần 1 – Lập trình cơ bản bao gồm 6 chương trình bày các nội dung: Các khái niệm cơ bản về C++, các hàm và các dòng nhập xuất, các phát toán và câu lệnh điều khiển, bộ tiền xử lý, biến con trỏ, biến tham chiếu và hàm, các kiểu dữ...

   209 p dhsphue 27/06/2015 1 0

 • Ebook Ariya – Trường ca Chăm: Phần 1 – Inrasara

  Ebook Ariya – Trường ca Chăm: Phần 1 – Inrasara

  Cuốn sách “Ariya – Trường ca Chăm” là tập thứ 3 trong “Tủ sách văn học Chăm” giới thiệu tới người đọc các bản trường ca Chăm cả nguyên tác bằng Akhar thrah, chuyển tự la tinh, đối chiếu dị bản, dịch nghĩa. Phần 1 trình bày một số tác phẩm như: Ariya cam – bini, ariya glong anak, ariya ppo parong,… Mời các bạn cùng tham...

   239 p dhsphue 27/06/2015 1 0

 • Ebook Ariya – Trường ca Chăm: Phần 2 – Inrasara

  Ebook Ariya – Trường ca Chăm: Phần 2 – Inrasara

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách “Ariya – Trường ca Chăm”, phần 2 giới thiệu tới người đọc các bản trường ca như: Ariya glong anak, ariya glong anak dịch thơ, ariya ppo parơng, ariya ppo parơng – index,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   291 p dhsphue 27/06/2015 1 0

 • Ebook 177 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Phần 1 – ThS. Trương Minh Tuấn (chủ biên)

  Ebook 177 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Phần 1 – ThS. Trương Minh Tuấn (chủ biên)

  Phần 1 cuốn sách “177 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giới thiệu tới người đọc các câu truyện về tấm gương đạo đức của bác Hồ như: Bảng yêu sách của nhân dân An Nam gửi Hội nghị Véc – Xây, con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lê – Nin, bác Hồ với cụ Phan Châu Trinh, bác Hồ với cụ Phan Bội Châu, bác Hồ với cụ Huỳnh...

   170 p dhsphue 27/06/2015 0 0

 • Ebook 177 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Phần 2 – ThS. Trương Minh Tuấn (chủ biên)

  Ebook 177 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Phần 2 – ThS. Trương Minh Tuấn (chủ biên)

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách “177 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phần 2 trình bày các nội dung: Từ Pác Pó đến Tân Trào, bác Hồ đóng vai thầy mo, dưới gốc đa Tân Trào, thế là chúng ta gặp nhau rồi, tăng tiêu chuẩn cho chiến sĩ, các chú có báo không, … Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   192 p dhsphue 27/06/2015 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số