• Ebook Kiến thức cơ bản và nâng cao Hình học 12 (tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Ebook Kiến thức cơ bản và nâng cao Hình học 12 (tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kiến thức cơ bản và nâng cao Hình học 12" giới thiệu tới người đọc lý thuyết cần nhớ, ví dụ và đề bài tập khối đa diện và thể tích của chúng, mặt nón, mặt trụ, mặt cầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p dhsphue 10/06/2016 1 0

 • Ebook Kỹ thuật giải nhanh bài toán hay và khó Giải tích 12: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật giải nhanh bài toán hay và khó Giải tích 12: Phần 1

  Mỗi chương trong cuốn "Kỹ thuật giải nhanh bài toán hay và khó Giải tích 12" được trình bày theo bố cục tóm tắt sách giáo khoa và phương pháp giải các dạng toán cơ bản. Phần 1 cuốn sách trình bày chương 1 - Ứng dụng của đạo hàm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   229 p dhsphue 10/06/2016 3 1

 • Ebook Kiến thức cơ bản và nâng cao Hình học 12 (tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Ebook Kiến thức cơ bản và nâng cao Hình học 12 (tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Kiến thức cơ bản và nâng cao Hình học 12" do NXB Đại học Sư phạm ấn hành cung cấp cho người đọc các lý thuyết cần nhớ, ví dụ và đề bài tập phương pháp tọa độ trong không gian. Mời các bạn cùng tham khảo.

   71 p dhsphue 10/06/2016 0 0

 • Ebook Kiến thức kinh nghiệm làm bài qua các kỳ thi Đại học môn Toán: Phần 2

  Ebook Kiến thức kinh nghiệm làm bài qua các kỳ thi Đại học môn Toán: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Kiến thức kinh nghiệm làm bài qua các kỳ thi Đại học môn Toán", phần 2 giới thiệu tới người đọc các đề thi mẫu trong các kỳ thi tuyển sinh Đại học khối A, B, Đ năm 2009 và 2010, một số đề tự luyện. Mời các bạn cùng tham khảo.

   174 p dhsphue 10/06/2016 2 1

 • Ebook Kiến thức kinh nghiệm làm bài qua các kỳ thi Đại học môn Toán: Phần 1

  Ebook Kiến thức kinh nghiệm làm bài qua các kỳ thi Đại học môn Toán: Phần 1

  Cuốn sách "Kiến thức kinh nghiệm làm bài qua các kỳ thi Đại học môn Toán" gồm những kiến thức cần thiết, tối ưu nhất được hệ thống hóa đầy đủ qua những chuyên đề ngắn gọn, cuốn sách cũng cung cấp một số đề thi mẫu để người đọc tự luyện. Mời các bạn cùng tham khảo.

   97 p dhsphue 10/06/2016 0 0

 • Ebook Kỹ thuật giải nhanh bài toán hay và khó Giải tích 12: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật giải nhanh bài toán hay và khó Giải tích 12: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật giải nhanh bài toán hay và khó Giải tích 12", phần 2 giới thiệu các nội dung: hàm số mũ - Hàm số lũy thừa và hàm số lôgarit, nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng, số phức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   356 p dhsphue 10/06/2016 0 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng Giải tích 12 (Chương trình nâng cao): Phần 2

  Ebook Thiết kế bài giảng Giải tích 12 (Chương trình nâng cao): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn "Thiết kế bài giảng Giải tích 12 (Chương trình nâng cao)", phần 2 giới thiệu cách thiết kế các bài giảng về hàm số lũy thừa - Hàm số mũ và hàm số lôgarit. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   145 p dhsphue 10/06/2016 0 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng Giải tích 12 (Chương trình nâng cao): Phần 1

  Ebook Thiết kế bài giảng Giải tích 12 (Chương trình nâng cao): Phần 1

  Cuốn sách "Thiết kế bài giảng Giải tích 12 (Chương trình nâng cao)" được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa mới, từ đó hình thành nên cấu trúc một bài giảng theo chương mới được viết theo quan điểm lấy học sinh là trung tâm và tích cực sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   80 p dhsphue 10/06/2016 0 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng Hình học 12 (Chương trình nâng cao): Phần 1

  Ebook Thiết kế bài giảng Hình học 12 (Chương trình nâng cao): Phần 1

  Cuốn sách "Thiết kế bài giảng Hình học 12 (Chương trình nâng cao)" được biên soạn trên các chương, mục của sách giáo khoa, bám sát nội dung của sách giáo khoa từ đó hình thành nên cấu trúc của bài giảng theo chương trình mới lấy học sinh làm trung tâm và hỗ trợ của các phương tiện dạy học hiện đại. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   80 p dhsphue 10/06/2016 0 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng Hình học 12 (Chương trình nâng cao): Phần 2

  Ebook Thiết kế bài giảng Hình học 12 (Chương trình nâng cao): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Thiết kế bài giảng Hình học 12 (Chương trình nâng cao)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài soạn về phương pháp tọa độ trong không gian. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   95 p dhsphue 10/06/2016 0 0

 • Ebook Luyện giải nhanh các câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Hóa học: Phần 1

  Ebook Luyện giải nhanh các câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Hóa học: Phần 1

  Cuốn sách "Luyện giải nhanh các câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Hóa học" cung cấp một số phương pháp giải nhanh các dạng toán hóa phức tạp, thường gặp trong các đề thi Đại học và 640 câu hỏi trắc nghiệm để người đọc tự tham khảo. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   131 p dhsphue 10/06/2016 0 0

 • Ebook Luyện giải nhanh các câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Hóa học: Phần 2

  Ebook Luyện giải nhanh các câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Hóa học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Luyện giải nhanh các câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Hóa học", phần 2 giới thiệu đáp án phần hóa hữu cơ, đáp án phần hóa vô cơ, các đề thi thử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   74 p dhsphue 10/06/2016 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số