• Ebook Biên Hòa sử lược toàn biên - Quyển thứ nhất: Trấn biên cổ kính (Phần 1)

  Ebook Biên Hòa sử lược toàn biên - Quyển thứ nhất: Trấn biên cổ kính (Phần 1)

  Biên Hòa sử lược toàn biên của tác giả Lương Văn Lựu được phân làm 4 quyển, thật ra không phải chia 4 thời kỳ, nhưng chỉ đề cập đến 4 địa danh: Trấn Biên - Biên Hùng - Đồng Nai - Biên Hòa, mà mỗi danh xưng đều có một xuất xứ, hoặc cổ kính hoặc oai dũng, hoặc thơ mộng hay tân tiến, do nhiều yếu tố dữ kiện cấu thành. Tập 1 sau đây nói về...

   141 p dhsphue 27/05/2018 9 1

 • Ebook Biên Hòa sử lược toàn biên - Quyển thứ nhất: Trấn biên cổ kính (Phần 2)

  Ebook Biên Hòa sử lược toàn biên - Quyển thứ nhất: Trấn biên cổ kính (Phần 2)

  Nội dung cuốn sách nói về lịch sử địa danh Tân Biên như: Liên hệ quốc sử, di tích xưa, phong tục tập quán, tín ngưỡng, hồn thiêng sông núi, cảnh sắc thiên nhiên. Cuốn sách sẽ đưa ta về với Biên Hòa xưa. Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung cuốn sách qua phần 2 sau đây.

   156 p dhsphue 27/05/2018 9 1

 • Ebook Thông sử Trung Quốc - Phần 2

  Ebook Thông sử Trung Quốc - Phần 2

  Ebook "Thông sử Trung Quốc" là tập một của quyển Thượng trong bộ "Truyện thông sử Trung Quốc", kể lại những câu chuyện lịch sử, đồng thời giảng giải những kiến thức lịch sử chuẩn xác về một sự kiện, một nhân vật cụ thể, có quan điểm, có miêu thuật và có bình phẩm.

   162 p dhsphue 27/05/2018 11 1

 • Ebook Thông sử Trung Quốc - Phần 1

  Ebook Thông sử Trung Quốc - Phần 1

  Ebook "Thông sử Trung Quốc" là tập một của quyển Thượng trong bộ "Truyện thông sử Trung Quốc", kể lại những câu chuyện lịch sử, đồng thời giảng giải những kiến thức lịch sử chuẩn xác về một sự kiện, một nhân vật cụ thể, có quan điểm, có miêu thuật và có bình phẩm.

   162 p dhsphue 27/05/2018 12 1

 • Ebook 284 anh hùng hào kiệt của Việt Nam: Phần 1 - NXB Công an nhân dân

  Ebook 284 anh hùng hào kiệt của Việt Nam: Phần 1 - NXB Công an nhân dân

  Phần 1 ebook gồm các nhân vật anh hùng hào kiệt: Phan Bội Châu, Tăng Bạt Hổ, Vương Thúc Quý, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   52 p dhsphue 27/05/2018 8 1

 • Ebook 284 anh hùng hào kiệt của Việt Nam: Phần 2 - NXB Công an nhân dân

  Ebook 284 anh hùng hào kiệt của Việt Nam: Phần 2 - NXB Công an nhân dân

  Phần 2 ebook gồm các nhân vật anh hùng hào kiệt: Nguyễn Quang Diêu, Mai Lão Bạng, Lê Văn Huân, Bùi Chính Lộ, Nguyễn Thức Đường, Hồ Phi Huyền,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   71 p dhsphue 27/05/2018 6 1

 • Cộng đồng ASEAN: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

  Cộng đồng ASEAN: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

  Bài viết trình bày khái quát về Cộng đồng ASEAN và những cơ hội, thách thức của Việt Nam khi tham gia AEC, APSC và ASCC, khi các cộng đồng này trở thành hiện thực sau năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   12 p dhsphue 27/05/2018 8 1

 • Mấy nhận xét về vấn đề tự trị trong các viện Đại học ở miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954-1975

  Mấy nhận xét về vấn đề tự trị trong các viện Đại học ở miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954-1975

  Bài viết đưa ra nhận xét về vấn đề tự trị trong các viện Đại học ở miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954-1975. Hệ thống giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam đã luôn được chính quyền tạo điều kiện thuận lợi về tổ chức cũng như hoạt động sao cho sự tự trị luôn được bảo đảm ở mức cao nhất.

   12 p dhsphue 27/05/2018 7 1

 • Cuộc đấu tranh của công nhân hỏa xa miền Nam những năm đầu sau hiệp định Geneve

  Cuộc đấu tranh của công nhân hỏa xa miền Nam những năm đầu sau hiệp định Geneve

  Bài viết này tập trung tìm hiểu phong trào công nhân hỏa xa miền Nam những năm đầu sau Hiệp định Genève nhằm góp phần tìm hiểu đầy đủ hơn về phong trào đô thị miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   6 p dhsphue 27/05/2018 7 1

 • Phong trào chống phá “Ấp chiến lược” ở Trà Vinh giai đoạn 1961-1963

  Phong trào chống phá “Ấp chiến lược” ở Trà Vinh giai đoạn 1961-1963

  Nội dung bài viết trình bày về phong trào chống phá “ấp chiến lược” ở Trà Vinh nhằm góp phần cùng với quân dân miền Nam đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ và Chính quyền Sài Gòn giai đoạn 1961-1963. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   9 p dhsphue 27/05/2018 5 1

 • Tiên đoán của Hồ Chí Minh về vấn đề Đông Dương và Thái Bình Dương trong thế giới đương đại

  Tiên đoán của Hồ Chí Minh về vấn đề Đông Dương và Thái Bình Dương trong thế giới đương đại

  Bài viết này tập trung phân tích mối liên hệ giữa vấn đề Đông Dương và Thái Bình Dương với sức mạnh của chủ nghĩa tư bản, với khả năng thắng lợi của cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   7 p dhsphue 27/05/2018 5 1

 • Phật giáo ở Huế dưới thời chúa Nguyễn

  Phật giáo ở Huế dưới thời chúa Nguyễn

  Nội dung bài viết trình bày về vai trò của phật giáo ở Huế dưới thời chúa Nguyễn. Phật giáo làm chỗ dựa tinh thần cho xã hội Đàng Trong dưới sự độ trì của các chúa Nguyễn. Tinh thần Phật giáo trở thành một trong những tiền đề quan trọng để các chúa Nguyễn trị quốc, an dân và thực hiện thành công công cuộc mở mang bờ cõi.

   8 p dhsphue 27/05/2018 7 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số