• Những nhân tố tác động đến quá trình tái thiết nước Mỹ sau nội chiến (1863-1877)

  Những nhân tố tác động đến quá trình tái thiết nước Mỹ sau nội chiến (1863-1877)

  Bài viết tập trung phân tích những nhân tố thúc đẩy nước Mỹ tiến hành quá trình Tái thiết bao gồm: những biến động trong bối cảnh quốc tế và khu vực, sự phát triển của nước Mỹ đầu thế kỉ XIX, hậu quả tàn khốc của cuộc Nội chiến (1861- 1865) và những yêu cầu cấp bách đặt ra.

   9 p dhsphue 01/02/2020 4 0

 • Những nhân tố đưa đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Indonesia

  Những nhân tố đưa đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Indonesia

  Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Indonesia là một trong những cuộc cách mạng nổ ra sớm nhất ở Đông Nam Á sau khi Chiến tranh thế giới thứ II kết thúc. Cuộc cách mạng mở đầu bằng bản Tuyên ngôn độc lập của nước Cộng hòa Indonesia đã được soạn thảo và công bố vào ngày 17 tháng 8 năm 1945.

   8 p dhsphue 01/02/2020 4 0

 • Định chế tước phong thời Lê Sơ và vai trò của Bộ Lại trong việc ban phong tước vị

  Định chế tước phong thời Lê Sơ và vai trò của Bộ Lại trong việc ban phong tước vị

  Tước vị là một tiêu chí để phân biệt đẳng cấp quan lại và người hoàng tộc, nhà Lê Sơ dựa trên tiêu chí “thân - sơ” của huyết thống hay nhiều - ít của công lao để ban phong và đặt ra những định chế nghiêm ngặt trong việc phong tặng. Một trong những chức năng của Lại Bộ là xem xét việc phong tước - điều này được Phan Huy Chú khẳng định...

   9 p dhsphue 01/02/2020 3 0

 • Vai trò của nước Pháp đối với quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam (1981-1995)

  Vai trò của nước Pháp đối với quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam (1981-1995)

  Bài viết phân tích vai trò của nước Pháp đối với quá trình Việt Nam thực hiện phá thế bị bao vây cấm vận và từng bước hội nhập quốc tế. Nước Pháp đã duy trì mối quan hệ chính trị chặt chẽ, và những lợi ích kinh tế ở Việt Nam lớn hơn nhiều so với các quốc gia châu Âu khác trong suốt thập niên 80, đầu thập niên 90 của thế kỷ XX.

   9 p dhsphue 01/02/2020 4 0

 • Chế độ đãi ngộ đối với võ quan trong quân đội của vương triều Nguyễn giai đoạn 1802-1884

  Chế độ đãi ngộ đối với võ quan trong quân đội của vương triều Nguyễn giai đoạn 1802-1884

  Chế độ đãi ngộ dành cho võ quan là một trong những chính sách quan trọng trong xây dựng và củng cố lực lượng quân đội dưới triều Nguyễn. Võ quan dưới triều Nguyễn không chỉ được hưởng lương bổng như những ngạch quan lại khác trong triều đình mà còn được hưởng những ưu đãi đặc biệt của nhà nước do đặc thù công việc, như chế độ cho...

   10 p dhsphue 01/02/2020 3 0

 • Thuế đoàn kết - một biện pháp tài chính nhằm cân bằng Đông - Tây Đức (1991-2018)

  Thuế đoàn kết - một biện pháp tài chính nhằm cân bằng Đông - Tây Đức (1991-2018)

  Ngay khi nước Đức tái thống nhất đã có dòng tài chính rất lớn chảy từ phía Tây sang phía Đông thông qua các khoản thu từ Thuế Đoàn kết lần 1, lần 2, quỹ nước Đức thống nhất, hiệp ước Đoàn kết I, hiệp ước Đoàn kết II nhằm đem đến sự cân bằng Đông – Tây. Trong đó, thuế Đoàn Kết là một trong những biện pháp tài chính được chính phủ...

   8 p dhsphue 01/02/2020 3 0

 • Quan chế dưới triều vua Lê Thánh Tông và giá trị kế thừa trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Việt Nam hiện nay

  Quan chế dưới triều vua Lê Thánh Tông và giá trị kế thừa trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Việt Nam hiện nay

  Bài viết phân tích những nội dung tiến bộ, nhân văn, hợp lý về quan chế (chế độ quan lại) dưới triều vua Lê Thánh Tông. Chính sách của nhà nước triều Lê là xây dựng một đội ngũ quan lại chuyên nghiệp, tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trong hoạt động công vụ.

   7 p dhsphue 01/02/2020 3 0

 • Đồn điền ở Hà Nam từ năm 1890 đến năm 1930

  Đồn điền ở Hà Nam từ năm 1890 đến năm 1930

  Hà Nam là một tỉnh thuộc châu thổ sông Hồng, nghề trồng lúa chiếm vai trò chủ đạo trong sản xuất nông nghiệp. Sau các cuộc đánh chiếm, bình định của thực dân Pháp, các đồn điền không ngừng mọc lên ở đây. Đến năm 1902, toàn tỉnh có 12 đồn điền, Đến năm 1914, số lượng đồn điền giảm xuống còn 11. Tuy nhiên, diện tích đồn điền lại...

   7 p dhsphue 01/02/2020 3 0

 • Về kĩ thuật đánh giá quá trình trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông

  Về kĩ thuật đánh giá quá trình trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông

  Trong dạy học lịch sử ở trường Trung học phổ thông, có thể sử dụng kĩ thuật đánh giá quá trình như những phương pháp dạy học tích cực vừa giúp học sinh hiểu sâu kiến thức của bài học, vừa thúc đẩy tính tự giác, độc lập, say mê học tập, qua đó đánh giá chính xác sự tiến bộ và kết quả học tập của các em.

   8 p dhsphue 01/02/2020 3 0

 • Sở hữu ruộng đất ở tỉnh Nam Định và Hà Nam thời Nguyễn

  Sở hữu ruộng đất ở tỉnh Nam Định và Hà Nam thời Nguyễn

  Nhà Nguyễn, ngay từ thời kì đầu đã đưa ra chính sách bảo vệ ruộng đất canh tác, đặc biệt là công điền. Tuy vậy, bức tranh sở hữu ruộng đất ở Hà Nam và Nam Định hoàn toàn trái ngược nhau. Nhờ đẩy mạnh khai khẩn ruộng đất hoang ven biển mà diện tích ruộng đất công ở Nam Định nhiều hơn ruộng đất tư.

   7 p dhsphue 01/02/2020 5 0

 • Quan hệ Triều Tiên - Trung Quốc thời Minh xét dưới góc độ chủ nghĩa sự đại

  Quan hệ Triều Tiên - Trung Quốc thời Minh xét dưới góc độ chủ nghĩa sự đại

  Chủ nghĩa Sự đại là một quan niệm ngoại giao Nho giáo, là sách lược của nước nhỏ nhằm bảo vệ quốc gia, ứng phó với nước lớn. Chủ nghĩa này bắt nguồn từ thời Đông Chu, tồn tại một cách rộng khắp ở Trung Quốc và các nước chịu ảnh hưởng văn hóa Nho giáo thời cổ đại. Trong quan hệ giữa Triều Tiên và Trung Quốc, đặc biệt là thời kì...

   8 p dhsphue 01/02/2020 4 0

 • Hồ Chí Minh với Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam

  Hồ Chí Minh với Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam

  Mùa thu năm 1969, Hồ Chí Minh về với cõi vĩnh hằng, toàn Đảng, toàn dân ta và Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã quyết tâm thực hiện lời dạy của Người trong bản Di chúc: “đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế...

   7 p dhsphue 01/02/2020 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số