• Ebook Luyện thi cấp tốc môn Lịch sử: Phần 1

  Ebook Luyện thi cấp tốc môn Lịch sử: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Luyện thi cấp tốc môn Lịch sử" trình bày các nội dung: Hệ thống kiến thức lịch sử thế giới từ năm 1945 đến 2000, hệ thống kiến thức lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1930. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p dhsphue 31/08/2017 24 2

 • Ebook Luyện thi cấp tốc môn Lịch sử: Phần 2

  Ebook Luyện thi cấp tốc môn Lịch sử: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Luyện thi cấp tốc môn Lịch sử", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam từ 1930 đến 1945, từ 1945 đến 1954, từ 1954 đến 1975 và từ 1975 đến 2000. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   172 p dhsphue 31/08/2017 19 1

 • Ebook Hướng dẫn giải bài tập Lịch sử 11: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn giải bài tập Lịch sử 11: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn giải bài tập Lịch sử 11" giới thiệu tới người đọc các bài tập và hướng dẫn giải các bài tập: Các nước Châu Á, Châu Phi và khu vực Mỹ La Tinh (thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX), chiến tranh thế giới thứ nhất(1914 1918), những thành tựu văn hóa thời cận đại,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   76 p dhsphue 18/06/2017 24 1

 • Ebook Hướng dẫn giải bài tập Lịch sử 11: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn giải bài tập Lịch sử 11: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các bài tập và hướng dẫn giải các bài tập phần lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945), lịch sử Việt Nam (1858 1918). Mời các bạn cùng tham khảo.

   85 p dhsphue 18/06/2017 15 1

 • Ebook Để học tốt Lịch sử 9: Phần 1

  Ebook Để học tốt Lịch sử 9: Phần 1

  Cuốn sách "Để học tốt Lịch sử 9" được biên soạn theo từng bài, từng chương phù hợp với chương trình sách giáo khoa, mỗi bài đều xác định kiến thức cơ bản cần phải nắm và hệ thống câu hỏi bài tập mà các em nên trả lời. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   72 p dhsphue 22/03/2017 37 2

 • Ebook Để học tốt Lịch sử 9: Phần 2

  Ebook Để học tốt Lịch sử 9: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 trình bày các nội dung: Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến, Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975, Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   94 p dhsphue 22/03/2017 24 2

 • Ebook Thiết bài giảng Lịch sử 11 (chương trình chuẩn): Phần 1

  Ebook Thiết bài giảng Lịch sử 11 (chương trình chuẩn): Phần 1

  Cuốn sách "Thiết bài giảng Lịch sử 11" gồm 25 bài nhằm cung cấp thêm những tư liệu cho giáo viên trong quá trình biên soạn bài giảng, giúp học sinh hiểu sâu hơn các bài học lịch sử trong sách giáo khoa. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   149 p dhsphue 22/03/2017 28 2

 • Ebook Thiết bài giảng Lịch sử 11 (chương trình chuẩn): Phần 2

  Ebook Thiết bài giảng Lịch sử 11 (chương trình chuẩn): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thiết bài giảng Lịch sử 11" giới thiệu tới người đọc các bài soạn từ chương 3 phần lịch sử thế giới cận đại và phần lịch sử Việt Nam từ năm 1958 đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất.

   127 p dhsphue 22/03/2017 28 2

 • Ebook Tuyển chọn - Phân loại bài tập di truyền hay và khó: Phần 1

  Ebook Tuyển chọn - Phân loại bài tập di truyền hay và khó: Phần 1

  Cuốn sách "Tuyển chọn - Phân loại bài tập di truyền hay và khó" tuyển chọn và giới thiệu 200 bài tập di truyền điển hình hay và khó theo hướng nặng về nội dung Sinh học, hạn chế thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   96 p dhsphue 21/02/2017 20 1

 • Ebook Tuyển chọn - Phân loại bài tập di truyền hay và khó: Phần 2

  Ebook Tuyển chọn - Phân loại bài tập di truyền hay và khó: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Tuyển chọn - Phân loại bài tập di truyền hay và khó", phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài tập về các phép lai một cặp tính trạng và nhiều cặp tính trạng, di truyền học quần thể, di truyền học người, phép lai ở thể đột biến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   113 p dhsphue 21/02/2017 19 1

 • Ebook Tuyển tập đề thi Olympic 30 tháng 4 môn Lịch sử 10: Phần 1

  Ebook Tuyển tập đề thi Olympic 30 tháng 4 môn Lịch sử 10: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tuyển tập đề thi Olympic 30 tháng 4 môn Lịch sử 10" giới thiệu tới người đọc các đề thi Olympic lịch sử về các chủ đề: Xã hội nguyên thủy, xã hội cổ đại, Trung Quốc phong kiến, Ấn Độ và Đông Nam Á phong kiến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p dhsphue 21/02/2017 22 2

 • Ebook Tuyển tập đề thi Olympic 30 tháng 4 môn Lịch sử 10: Phần 2

  Ebook Tuyển tập đề thi Olympic 30 tháng 4 môn Lịch sử 10: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Tuyển tập đề thi Olympic 30 tháng 4 môn Lịch sử 10", phần 2 là các câu hỏi về: Châu Âu phong kiến, những cuộc cách mạng tư sản đầu thời cận đại, cách mạng tư sản Pháp 1789, phong trào công nhân - Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học - Quốc tế thứ nhất. Mời các bạn tham khảo.

   25 p dhsphue 21/02/2017 24 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số