• Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 4 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 4 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Đơn chất, hợp chất có số OXH (+4), hợp chất có số OXH (+2), (+4). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p dhsphue 15/07/2018 7 0

 • Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 1 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 1 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 1 trình bày các nội dung sau: Đơn chất, hợp chất. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   9 p dhsphue 15/07/2018 5 0

 • Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 2 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 2 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên tố nhóm IIA, cấu hình electron hóa trị, tính kim loại, tính khử, các oxit, hydroxit,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p dhsphue 15/07/2018 6 0

 • Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 3 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 3 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 3 do Nguyễn Văn Hòa biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Các đơn chất, các hợp chất có số OXH +3, ứng dụng trong ngành dược.

   20 p dhsphue 15/07/2018 5 0

 • Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 5 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 5 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Chương 5 trình bày về "Phân nhóm VA". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Nhân xét chung, đơn chất, hợp chất có số oxi hóa (-3), hợp chất có số oxi hóa (+3), (+5). Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p dhsphue 15/07/2018 5 0

 • Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 6 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 6 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Nội dung chương 6 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Phân nhóm VIA", cụ thể như: Nhân xét chung, đơn chất, hợp chất có số oxi hóa (-2), (-1), hợp chất có số oxi hóa (+4), (+6).

   31 p dhsphue 15/07/2018 5 0

 • Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 11 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 11 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 11 "Phân nhóm VIB" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhận xét chung, các đơn chất, hợp chất có số oxi hóa (+2), (+3), (+6). Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p dhsphue 15/07/2018 4 0

 • Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 10 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 10 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Chương 10 trình bày về "Phân nhóm VIIB". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Nhận xét chung, đơn chất, hợp chất của Mn (+2); (+4); (+6); (+7). Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   16 p dhsphue 15/07/2018 3 0

 • Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 9 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 9 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 9 được Nguyễn Văn Hòa biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Nhận xét chung, các đơn chất, các hợp chất nguyên tố nhóm VIIIB. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p dhsphue 15/07/2018 8 0

 • Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 8 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 8 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Chương 8 "Nguyên tố chuyển tiếp", sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Đặc điểm các nguyên tố chuyển tiếp, khái niệm phức chất, cấu tạo phức chất, lý thuyết tạo phức chất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p dhsphue 15/07/2018 4 0

 • Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 7 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 7 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Chương 7 giúp người học hiểu về "Phân nhóm VIIA". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Nhân xét chung, đơn chất, hợp chất có số oxi hóa (-1), hợp chất có số oxi hóa (+1, +3, +5, +7). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p dhsphue 15/07/2018 7 0

 • Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 12 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 12 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng chương 12 cung cấp cho người học các kiến thức: Đơn chất Zn, Cd, Hg, hợp chất (+2), hợp chất Hg(+1). Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   7 p dhsphue 15/07/2018 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số