• Tạp chí Thông tin khoa học và Công nghệ hạt nhân: Số 59/2019

  Tạp chí Thông tin khoa học và Công nghệ hạt nhân: Số 59/2019

  Tạp chí Thông tin khoa học và Công nghệ hạt nhân: Số 59/2019 trình bày các nội dung sau: Vai trò của đồng vị môi trường trong nghiên cứu tài nguyên nước ngầm, ứng dụng các kỹ thuật đồng vị trong nghiên cứu nguồn nước và chất lượng nước, xác định liều và sự đáp ứng tiêu chuẩn về an toàn, an ninh nguồn phóng xạ của thiết bị chiếu xạ gamma...

   46 p dhsphue 28/02/2020 287 1

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số - Chương 1: Tín hiệu và hệ thống rời rạc

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số - Chương 1: Tín hiệu và hệ thống rời rạc

  Bài giảng "Xử lý tín hiệu số - Chương 1: Tín hiệu và hệ thống rời rạc" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tín hiệu và hệ thống, tín hiệu rời rạc, hệ thống tuyến tính bất biến, phương trình sai phân tuyến tính HSH, sơ đồ thực hiện hệ thống, tương quan các tín hiệu.

   42 p dhsphue 28/02/2020 128 2

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số - Chương 2: Biến đổi Z và ứng dụng

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số - Chương 2: Biến đổi Z và ứng dụng

  Bài giảng "Xử lý tín hiệu số - Chương 2: Biến đổi Z và ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến đổi Z, các tính chất biến đổi Z, biến đổi Z ngược, hàm truyền đạt của hệ LTI rời rạc, giải PTSP dùng biến đổi Z 1 phía. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p dhsphue 28/02/2020 133 1

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số - Chương 3: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền tần số liên tục

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số - Chương 3: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền tần số liên tục

  Bài giảng "Xử lý tín hiệu số - Chương 3: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền tần số liên tục" cung cấp cho người học các kiến thức về: Biến đổi fourier, các tính chất biến đổi Fourier, quan hệ giữa biến đổi Z và F, biểu diễn hệ thống trong miền tần số, lấy mẫu và khôi phục tín hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p dhsphue 28/02/2020 131 1

 • Giáo trình Phương pháp kiểm tra không phá hủy kim loại bằng tia rơnghen và gamma: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp kiểm tra không phá hủy kim loại bằng tia rơnghen và gamma: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Phương pháp kiểm tra không phá hủy kim loại bằng tia rơnghen và gamma cung cấp cho người học các kiến thức: Thăm rò khuyết tật bằng tia rơnghen, tìm khuyết tật bằng tia gamma. Mời các bạn cùng tham khảo.

   101 p dhsphue 01/02/2020 153 1

 • Giáo trình Phương pháp kiểm tra không phá hủy kim loại bằng tia rơnghen và gamma: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp kiểm tra không phá hủy kim loại bằng tia rơnghen và gamma: Phần 2

  Phần 3 cuốn giáo trình Phương pháp kiểm tra không phá hủy kim loại bằng tia rơnghen và gamma cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật chụp ảnh phóng xạ, kỹ thuật an toàn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   103 p dhsphue 01/02/2020 142 1

 • Ebook PLC lập trình và thiết kế mạch: Phần 1

  Ebook PLC lập trình và thiết kế mạch: Phần 1

  Bộ điều khiển lập trình (PLC - Programmable Logic Controller), bước phát triển mới trong kỹ thuật điều khiển, được sử dụng ngày càng rộng rãi. Các vấn đề cơ bản về lý thuyết mạch và điều khiển điện - điện tử là cơ sở để phát triển bộ điều khiển lập trình. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua phần 1 tài liệu Lập trình PLC và...

   102 p dhsphue 26/11/2019 163 1

 • Ebook PLC lập trình và thiết kế mạch: Phần 2

  Ebook PLC lập trình và thiết kế mạch: Phần 2

  Ebook PLC lập trình và thiết kế mạch được trình bày dưới dạng các bài tập lớn (gồm 24 bài) chia làm 2 phần: Điều khiển động cơ bằng cơ điện tử với 5 bài tập lớn, trình bày tóm tắt lý thuyết và thực hành các mạch điều khiển cơ bản; phần II gồm 19 bài tập lớn về lập trình. Dưới đây là phần 2 của tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo.

   126 p dhsphue 26/11/2019 166 1

 • Ebook Kỹ thuật chẩn đoán ô tô: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật chẩn đoán ô tô: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật chẩn đoán ô tô: Phần 1 giới thiệu các nội dung về: Khái niệm chung về chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ôtô, quá trình suy giảm chất lượng trong sử dụng ôtô, các khái niệm trong chẩn đoán kỹ thuật, các phương pháp chẩn đoán, chẩn đoán cụm bánh xe, moay ơ, lốp, chẩn đoán hệ thống lái, cầu trước dẫn hướng, chẩn đoán hệ thống...

   244 p dhsphue 26/11/2019 160 1

 • Ebook Kỹ thuật chẩn đoán ô tô: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật chẩn đoán ô tô: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2: Kỹ thuật chẩn đoán ô tô tiếp tục giới thiệu về các nội dung: Xác định trạng thái kỹ thuật ôtô, lý thuyết thông tin trong chẩn đoán, logic và chẩn đoán kỹ thuật, logic mờ trong chẩn đoán, ứng dụng FUZZY-LOGIC trong phần mềm Matlab. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   47 p dhsphue 26/11/2019 160 1

 • Giáo trình Điện tử số: Phần 1

  Giáo trình Điện tử số: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Điện tử số" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ đếm, đại số Boole, cổng logic TTL và CMOS, mạch logic tổ hợp. Cuối mỗi chương đều có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   222 p dhsphue 26/11/2019 196 1

 • Giáo trình Điện tử số: Phần 2

  Giáo trình Điện tử số: Phần 2

  Phần 2 giáo trình "Điện tử số" cung cấp cho người học các kiến thức: Mạch logic tuần tự, mạch phát xung và tạo dáng xung, bộ nhớ bán dẫn, cấu kiện logic khả trình, ngôn ngữ mô tả phần cứng VIIDL. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   348 p dhsphue 26/11/2019 163 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số