• Ebook Điều khiển robot công nghiệp: Phần 1

  Ebook Điều khiển robot công nghiệp: Phần 1

  Ebook Điều khiển robot công nghiệp có nội dung là phân tích, tính toán cơ cấu cơ khí robot, thiết lập mô hình toán học, phân tích các cấu trúc và phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển cho robot. Phần 1 của ebook gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về robot công nghiệp, động học vị trí robot, động học vị trí vi sai, động lực học robot. Mời các...

   127 p dhsphue 24/08/2019 13 0

 • Ebook Điều khiển robot công nghiệp: Phần 2

  Ebook Điều khiển robot công nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Điều khiển robot công nghiệp" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về thiết kế quỹ đạo chuyển động, điều khiển chuyển động robot, điều khiển lực, cơ cấu chấp hành và cấu trúc hệ thống điều khiển, cảm biến trong robot. Mời các bạn cùng tham khảo.

   143 p dhsphue 24/08/2019 12 0

 • Ebook Lý thuyết mạch (Tập 2): Phần 1

  Ebook Lý thuyết mạch (Tập 2): Phần 1

  Ebook Lý thuyết mạch (Tập 2)được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy cho các bạn sinh viên năm thứ 3 khoa Điện tử - Viễn thông khoa Công nghệ Thông tin ban ngày và Tại chức của các Trường Đại học. Trong từng phần có một số chương sinh viên có thể dùng tham khảo để hiểu sâu và mở rộng kiến thức. Cuối mỗi chương có bổ sung...

   144 p dhsphue 23/07/2019 14 0

 • Ebook Lý thuyết mạch (Tập 2): Phần 2

  Ebook Lý thuyết mạch (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Lý thuyết mạch (Tập 2)" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về ứng dụng của bốn cực, tổng hợp mạch tuyến tính, thụ động và phương pháp tổng quát tổng hợp mạch tích cực RC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   166 p dhsphue 23/07/2019 14 0

 • Ebook Tính toán thiết kế máy nâng chuyển: Phần 1

  Ebook Tính toán thiết kế máy nâng chuyển: Phần 1

  Ebook Tính toán thiết kế máy nâng chuyển giới thiệu cấu tạo, nguyên lí làm việc và cơ sở tính toán thiết kế các bộ phận chủ yếu của máy nâng và vận chuyển. Phần của cuốn sách gồm các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về thiết bị nâng, cáp-ròng rọc-tang -palăng, các thiết bị phanh hãm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p dhsphue 23/07/2019 16 0

 • Ebook Tính toán thiết kế máy nâng chuyển: Phần 2

  Ebook Tính toán thiết kế máy nâng chuyển: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Tính toán thiết kế máy nâng chuyển" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: cầu trục, cần trục tháp, băng tải và vít tải. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p dhsphue 23/07/2019 15 0

 • Ebook Cảm biến đo lường và điều khiển: Phần 1

  Ebook Cảm biến đo lường và điều khiển: Phần 1

  Ebook Cảm biến đo lường và điều khiển được biên soạn nhằm mục đích giới thiệu với đối tượng độc giả là giáo viên, sinh viên, học sinh một tài liệu học tập , nghiên cứu, tham khảo có tính thực tế, ứng dụng cụ thể và không quá nặng tính lý luận. Phần 1 của ebook gồm các nội dung chính sau: Khái niệm cơ bản về linh kiện cảm biến, linh...

   55 p dhsphue 23/07/2019 12 0

 • Ebook Cảm biến đo lường và điều khiển: Phần 2

  Ebook Cảm biến đo lường và điều khiển: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Cảm biến đo lường và điều khiển" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về cảm biến nhiệt điện, linh kiện cảm biến từ, cảm biến lực, cảm biến vị trí - sự dịch chuyển. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   74 p dhsphue 23/07/2019 15 0

 • Ebook Lý thuyết ô tô máy kéo: Phần 1

  Ebook Lý thuyết ô tô máy kéo: Phần 1

  Ebook Lý thuyết ô tô máy kéo: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lực và mômen tác dụng lên ô tô máy kéo trong quá trình chuyển động, động lực học tổng quát của ô tô - máy kéo bánh xe, động lực học của máy kéo xích, tính toán sức kéo của ô tô, tính toán sức kéo của máy kéo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   186 p dhsphue 25/06/2019 24 0

 • Ebook Lý thuyết ô tô máy kéo: Phần 2

  Ebook Lý thuyết ô tô máy kéo: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Lý thuyết ô tô máy kéo" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về tính kinh tế nhiên liệu của ô tô - máy kéo, tính ổn định của ô tô - máy kéo, tính năng dẫn hướng của ô tô - máy kéo, sự phanh ô tô,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   176 p dhsphue 25/06/2019 21 0

 • Ebook Ngắn mạch và ổn định trong hệ thống điện: Phần 1

  Ebook Ngắn mạch và ổn định trong hệ thống điện: Phần 1

  Ebook Ngắn mạch và ổn định trong hệ thống điện: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Ngắn mạch trong hệ thống điện, đặc điểm dòng điện ngắn mạch, tính toán ngắn mạch đối xứng, sự cố bất đối xứng, tính toán sự cố bất đối xứng, tính toán dòng ngắn mạch trong các trường hợp riêng: Mạng truyền tải, mạng phân phối và mạng hạ thế....

   241 p dhsphue 25/06/2019 23 0

 • Ebook Ngắn mạch và ổn định trong hệ thống điện: Phần 2

  Ebook Ngắn mạch và ổn định trong hệ thống điện: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Ngắn mạch và ổn định trong hệ thống điện" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về ổn định trong hệ thống điện, ổn định tĩnh hệ thống điện, ổn định động, ổn định điện áp, các biện pháp nâng cao tính ổn định,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   127 p dhsphue 25/06/2019 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số