• Ebook Nguyên lý phòng chóng nấm mốc và mycotoxin: Phần 1 - NXB Khoa học Kỹ thuật

  Ebook Nguyên lý phòng chóng nấm mốc và mycotoxin: Phần 1 - NXB Khoa học Kỹ thuật

  Ebook "Nguyên lý phòng chóng nấm mốc và mycotoxin: Phần 1 - NXB Khoa học Kỹ thuật" với kết cấu nội dung gồm 5 chương, ở phần này bao gồm 2 chương đầu với nội dung: Đặc điểm cấu tạo hình thái của nấm mốc, những điều kiện sinh trưởng phát triển của nấm mốc. Mời các bạn cùng tham khảo ebook.

   40 p dhsphue 22/02/2019 9 2

 • Ebook Nguyên lý phòng chóng nấm mốc và mycotoxin: Phần 2 - NXB Khoa học Kỹ thuật

  Ebook Nguyên lý phòng chóng nấm mốc và mycotoxin: Phần 2 - NXB Khoa học Kỹ thuật

  Tiếp nối phần 1, phần 2 mang nội dung của 3 chương còn lại của sách như: Nguyên lý phòng chống nấm mốc, các loại nấm mốc ở Việt Nam, nấm mốc thường gặp và phương pháp định loại. Cuốn sách cũng gồm các loài nấm mốc do các nhà khoa học trong và ngoài nước đã phát hiện có ở Việt Nam, kèm theo phần nấm mốc thường gặp với phương pháp định...

   142 p dhsphue 22/02/2019 8 1

 • Bài giảng Ký sinh trùng

  Bài giảng Ký sinh trùng

  Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Ký sinh trùng để bổ sung thêm cho mình những kiến thức về phân loại và hình thái, vòng đời, triệu chứng, cách chẩn đoán và điều trị giun sán học, đơn bào và động vật tiết túc. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   12 p dhsphue 26/01/2019 7 0

 • Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 1

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 1

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 1 để bổ sung thêm cho mình những kiến thức về lược sử phát triển của sinh học phân tử: khái niệm sinh học phân tử, thuyết tiến hóa và thuyết tế bào, sinh hóa học và di truyền học cổ điển, sự phối hợp giữa di truyền học và sinh hóa học, sự ra đời của sinh học phân tử. Hy vọng...

   51 p dhsphue 26/01/2019 8 0

 • Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 3

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 3

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 3 được biên soạn nhằm mục đích trang bị những kiến thức khái quát, cơ bản cho người học về gen và genome của sinh vật: Sinh vật tiền nhân (Prokaryote) đại diện và sinh vật nhân chuẩn (Eukaryote). Mời các em tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

   78 p dhsphue 26/01/2019 9 0

 • Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 2

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 2

  Chương 2: Các đại phân tử sinh học trong Bài giảng Sinh học phân tử được biên soạn có kết cấu nội dung gồm 3 phần, trình bày tổng quan về thành phần hóa học của DNA, cấu trúc của DNA và tính chất của DNA.

   86 p dhsphue 26/01/2019 7 0

 • Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 4

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 4

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 4 trình bày tính ổn định của DNA. Mục tiêu của bài giảng giúp các bạn hiểu biết về nguyên tắc chung của tái bản, tái bản DNA ở prokaryote, tái bản DNA ở Eukaryote và cơ chế sửa sai trong quá trình tái bản.

   54 p dhsphue 26/01/2019 10 0

 • Giáo trình Thống kê sinh học: Phần 1

  Giáo trình Thống kê sinh học: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Thống kê sinh học cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, đại lượng trung bình và các chỉ số biến thiên, ước lượng các tham số của tổng thể, kiểm định giải thiết thống kê về các tham số của đặc trưng sinh học,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   96 p dhsphue 25/12/2018 20 0

 • Giáo trình Thống kê sinh học: Phần 2

  Giáo trình Thống kê sinh học: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Thống kê sinh học cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định giả thiết thống kê các quy luật phân phối của một đặc trưng sinh học, phân tích tương quan và hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   66 p dhsphue 25/12/2018 16 0

 • Xây dựng và sử dụng website để hỗ trợ dạy học học phần phương pháp dạy học Sinh học lớp 12 theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế

  Xây dựng và sử dụng website để hỗ trợ dạy học học phần phương pháp dạy học Sinh học lớp 12 theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế

  Bài báo đưa ra khái niệm website hỗ trợ dạy học, đề xuất quy trình xây dựng website hỗ trợ dạy học và vận dụng quy trình xây dựng website hỗ trợ dạy học để xây dựng một website hỗ trợ dạy học đối với học phần Phương pháp dạy học Sinh học lớp 12 theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế, đồng thời đề...

   8 p dhsphue 30/11/2018 22 0

 • Quy trình tổ chức cho học sinh thiết kê sơ đồ tư duy trong dạy học Sinh học

  Quy trình tổ chức cho học sinh thiết kê sơ đồ tư duy trong dạy học Sinh học

  Bài viết Quy trình tổ chức cho học sinh thiết kê sơ đồ tư duy trong dạy học Sinh học trình bày: Sơ đồ tư duy có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo cho học sinh. Vì vậy, việc rèn luyện kỹ năng xây dựng sơ đồ tư duy cho học sinh là rất cần thiết. Muốn rèn luyện có kết quả thì giáo viên phải xây dựng quy trình phù...

   9 p dhsphue 30/11/2018 16 0

 • Sử dụng kênh hình nhằm phát triển năng lực nhận thức cho học sinh trong dạy học Sinh học

  Sử dụng kênh hình nhằm phát triển năng lực nhận thức cho học sinh trong dạy học Sinh học

  Bài viết Sử dụng kênh hình nhằm phát triển năng lực nhận thức cho học sinh trong dạy học Sinh học trình bày: Đặc trưng của môn Sinh học ở trường phổ thông phù hợp với việc sử dụng kênh hình ở nhiều nội dung. Do đó, việc xây dựng quy trình sử dụng kênh hình nhằm phát triển năng lực nhận thức của học sinh, từ đó giúp họ hình thành tri thức...

   6 p dhsphue 30/11/2018 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số