• Giáo trình Động vật có xương sống (Tập 1: Cá và Lưỡng cư): Phần 1

  Giáo trình Động vật có xương sống (Tập 1: Cá và Lưỡng cư): Phần 1

  Nội dung giáo trình trình bày đại cương về về động vật có dây sống, động vật có xương sống. Trong phần Đại cương về về động vật có dây sống trình bày đặc điểm chung, tổ chức cá thể, phân loại, nguồn gốc tiến hóa của ngành nửa sống và ngành dây sống. Trong phần Động vật có xương sống trình bày đặc điểm chung, tổ chức cá thể,...

   274 p dhsphue 28/02/2018 19 0

 • Giáo trình Động vật có xương sống (Tập 1: Cá và Lưỡng cư): Phần 2

  Giáo trình Động vật có xương sống (Tập 1: Cá và Lưỡng cư): Phần 2

  Tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 giáo trình sau đây. Nội dung giáo trình sẽ cung cấp cho bạn đọc các đặc điểm cấu tạo, hình thái, sinh học của các nhóm (có hàm và không hàm), các lớp (lớp cá xương, lớp lưỡng thê, lớp bò sát, lớp chim, lớp thu), tổng kết về nguồn gốc và tiến hoá của động vật có xương sống.

   251 p dhsphue 28/02/2018 20 0

 • Ebook Lý thuyết và bài tập Sinh học - 1155 câu trắc nghiệm di truyền và biến dị: Phần 1

  Ebook Lý thuyết và bài tập Sinh học - 1155 câu trắc nghiệm di truyền và biến dị: Phần 1

  Cuốn sách "Lý thuyết và bài tập Sinh học - 1155 câu trắc nghiệm di truyền và biến dị" do Huỳnh Quốc Thành biên soạn trên nền chương trình trung học phổ thông hiện hành nhằm bổ sung, hệ thống hóa, ôn tập các loại kiến thức của chương trình. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   91 p dhsphue 28/02/2018 18 0

 • Ebook Lý thuyết và bài tập Sinh học - 1155 câu trắc nghiệm di truyền và biến dị: Phần 2

  Ebook Lý thuyết và bài tập Sinh học - 1155 câu trắc nghiệm di truyền và biến dị: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Lý thuyết và bài tập Sinh học - 1155 câu trắc nghiệm di truyền và biến dị", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức cơ bản và bài tập phần biến dị, các quy luật di truyền. Mời các bạn cùng tham khảo.

   124 p dhsphue 28/02/2018 20 0

 • Ebook Phương pháp luyện giải bài tập Sinh học (Tập 1: Di truyền học): Phần 1 - TS. Vũ Đức Lưu

  Ebook Phương pháp luyện giải bài tập Sinh học (Tập 1: Di truyền học): Phần 1 - TS. Vũ Đức Lưu

  Phần 1 cuốn sách "Phương pháp luyện giải bài tập Sinh học (Tập 1: Di truyền học)" cung cấp cho người học phương pháp giải các bài tập sinh học theo chủ đề cơ sở phân tử của hiện tượng di truyền và biến dị, cơ sở tế bào của hiện tượng di truyền và biến dị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   112 p dhsphue 31/12/2017 29 0

 • Ebook Phương pháp luyện giải bài tập Sinh học (Tập 1: Di truyền học): Phần 2 - TS. Vũ Đức Lưu

  Ebook Phương pháp luyện giải bài tập Sinh học (Tập 1: Di truyền học): Phần 2 - TS. Vũ Đức Lưu

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Phương pháp luyện giải bài tập Sinh học (Tập 1: Di truyền học)", phần 2 cung cấp cho người đọc phương pháp giải bài tập về tính quy luật của hiện tượng di truyền. Cuối sách còn có phần luyện giải các bài tập trắc nghiệm tổng hợp giúp củng cố các kiến thức đã học.

   153 p dhsphue 31/12/2017 29 2

 • Ebook Cẩm nang tự ôn và luyện thi Sinh học: Phần 1

  Ebook Cẩm nang tự ôn và luyện thi Sinh học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cẩm nang tự ôn và luyện thi Sinh học" trình bày tóm tắt lí thuyết, câu hỏi tự luận và trắc nghiệm, bài tập tự luận và trắc nghiệm phần "Cơ chế di truyền" bao gồm: Cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p dhsphue 30/11/2017 25 1

 • Ebook Cẩm nang tự ôn và luyện thi Sinh học: Phần 2

  Ebook Cẩm nang tự ôn và luyện thi Sinh học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Cẩm nang tự ôn và luyện thi Sinh học", phần 2 giới thiệu tới người đọc tóm tắt lí thuyết, câu hỏi tự luận và trắc nghiệm, bài tập tự luận và trắc nghiệm phần "Cơ chế biến dị". Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p dhsphue 30/11/2017 24 1

 • Ebook Tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm khách quan tổ hợp, xác suất tích phân và số phức: Phần 1

  Ebook Tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm khách quan tổ hợp, xác suất tích phân và số phức: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm khách quan tổ hợp, xác suất tích phân và số phức" giới thiệu tới người đọc các bài tập trắc nghiệm tổ hợp và xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   148 p dhsphue 31/08/2017 15 1

 • Ebook Tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm khách quan tổ hợp, xác suất tích phân và số phức: Phần 2

  Ebook Tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm khách quan tổ hợp, xác suất tích phân và số phức: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm khách quan tổ hợp, xác suất tích phân và số phức", phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài tập trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và số phức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   164 p dhsphue 31/08/2017 17 1

 • Ebook Tuyển chọn câu hỏi và bài tập di truyền: Phần 1

  Ebook Tuyển chọn câu hỏi và bài tập di truyền: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tuyển chọn câu hỏi và bài tập di truyền" cung cấp cho người đọc các câu hỏi chọn lọc về di truyền học và các hướng dẫn trả lời. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   160 p dhsphue 31/08/2017 13 1

 • Ebook Tuyển chọn câu hỏi và bài tập di truyền: Phần 2

  Ebook Tuyển chọn câu hỏi và bài tập di truyền: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Tuyển chọn câu hỏi và bài tập di truyền", phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài tập về cơ sở vật chất, cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử và cấp độ tế bào; bài tập quy luật di truyền, bài tập trắc nghiệm di truyền. Mời các bạn cùng tham khảo.

   240 p dhsphue 31/08/2017 13 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số