• Xây dựng và sử dụng website để hỗ trợ dạy học học phần phương pháp dạy học Sinh học lớp 12 theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế

  Xây dựng và sử dụng website để hỗ trợ dạy học học phần phương pháp dạy học Sinh học lớp 12 theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế

  Bài báo đưa ra khái niệm website hỗ trợ dạy học, đề xuất quy trình xây dựng website hỗ trợ dạy học và vận dụng quy trình xây dựng website hỗ trợ dạy học để xây dựng một website hỗ trợ dạy học đối với học phần Phương pháp dạy học Sinh học lớp 12 theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế, đồng thời đề...

   8 p dhsphue 30/11/2018 10 0

 • Quy trình tổ chức cho học sinh thiết kê sơ đồ tư duy trong dạy học Sinh học

  Quy trình tổ chức cho học sinh thiết kê sơ đồ tư duy trong dạy học Sinh học

  Bài viết Quy trình tổ chức cho học sinh thiết kê sơ đồ tư duy trong dạy học Sinh học trình bày: Sơ đồ tư duy có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo cho học sinh. Vì vậy, việc rèn luyện kỹ năng xây dựng sơ đồ tư duy cho học sinh là rất cần thiết. Muốn rèn luyện có kết quả thì giáo viên phải xây dựng quy trình phù...

   9 p dhsphue 30/11/2018 5 0

 • Sử dụng kênh hình nhằm phát triển năng lực nhận thức cho học sinh trong dạy học Sinh học

  Sử dụng kênh hình nhằm phát triển năng lực nhận thức cho học sinh trong dạy học Sinh học

  Bài viết Sử dụng kênh hình nhằm phát triển năng lực nhận thức cho học sinh trong dạy học Sinh học trình bày: Đặc trưng của môn Sinh học ở trường phổ thông phù hợp với việc sử dụng kênh hình ở nhiều nội dung. Do đó, việc xây dựng quy trình sử dụng kênh hình nhằm phát triển năng lực nhận thức của học sinh, từ đó giúp họ hình thành tri thức...

   6 p dhsphue 30/11/2018 0 0

 • Ảnh hưởng của sự thiếu nitơ, phospho lên quá trình tích lũy dầu của vi tảo Scenedesmus Deserticola

  Ảnh hưởng của sự thiếu nitơ, phospho lên quá trình tích lũy dầu của vi tảo Scenedesmus Deserticola

  Nghiên cứu đã tiến hành thu mẫu và phân lập loài vi tảo Scenedesmus deserticola thuộc ngành Tảo lục trên địa bàn huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Scenedesmus deserticola được nuôi trong môi trường Bold’s Basal Medium (BBM) sau đó chuyển sang môi trường BBM thiếu nitơ và môi trường BBM thiếu phospho.

   8 p dhsphue 30/11/2018 1 0

 • Nâng cao năng lực tự học môn sinh học 10 cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú

  Nâng cao năng lực tự học môn sinh học 10 cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú

  Trong bài báo này chúng tôi đề cập đến những khó khăn của học sinh dân tộc liên quan trực tiếp đến năng lực tự học, xây dựng cơ sở lí luận và thực tiễn của các giải pháp nâng cao năng lực tự học cho học sinh dân tộc của trường PTDTNT trong quá trình dạy học chương trình Sinh học 10.

   5 p dhsphue 30/11/2018 1 0

 • Định hướng tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học sinh học Trung học phổ thông

  Định hướng tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học sinh học Trung học phổ thông

  Hiện nay, biến đổi khí hậu thực sự là một thách thức to lớn với toàn nhân loại. Tuy nhiên, trong chương trình Trung học phổ thông của Việt Nam, không có môn Giáo dục biến đổi khí hậu (GDBĐKH). Vì vậy, nội dung GDBĐKH cần được tiến hành trong quá trình dạy học các môn học.

   6 p dhsphue 30/11/2018 0 0

 • Nghiên cứu các loài ếch cây phục vụ giảng dạy và nghiên cứu

  Nghiên cứu các loài ếch cây phục vụ giảng dạy và nghiên cứu

  Nhằm góp phần bổ sung tư liệu trong giảng dạy, nghiên cứu Sinh học ở các cấp học, các tác giả đã phân tích các mẫu ếch cây cùng tư liệu liên quan thu được từ các đợt khảo sát thực địa ở vùng Quảng Ngãi để có những dẫn liệu mới và hệ thống về thành phần loài, đặc trưng phân bố, đa dạng sinh học và giá trị bảo tồn nguồn gen quý...

   8 p dhsphue 30/11/2018 2 0

 • Ebook Các phương pháp nghiên cứu quần xã thực vật

  Ebook Các phương pháp nghiên cứu quần xã thực vật

  Nội dung của ebook cung cấp những phương pháp nghiên cứu về thực vật, quần xã thực vật cho sinh viên và học viên cao học cùng tất cả những bạn đọc quan tâm đến vấn đề này, bao gồm những phương pháp nghiên cứu ngoài trời về phân loại, hình thái dạng sóng thực vật, cá thể phát sinh, về vật hậu, hình thái và cấu trúc phần dưới đất, về...

   118 p dhsphue 30/10/2018 5 0

 • Ebook Sinh lý học người và động vật (Tập 2) - Trịnh Hữu Hằng, Đỗ Công Huỳnh

  Ebook Sinh lý học người và động vật (Tập 2) - Trịnh Hữu Hằng, Đỗ Công Huỳnh

  Nội dung cuốn sách "Sinh lý học người và động vật" được trình bày trong 14 chương và chia thành hai tập. Tập 2 sau đây bao gồm các chương: Chương 7 Sinh lý nội tiết, Chương 8 Sinh lý sinh dục và sinh sản, Chương 9 Sinh lý máu, Chương 10 Sinh lý tuần hoàn, Chương 11 Sinh lý hô hấp, Chương 12 Sinh lý tiêu hoá, Chương 13 Chuyển hoá vật chất và năng lượng,...

   220 p dhsphue 30/10/2018 6 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 3 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 3 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 1) - Chương 3: Cấu trúc tế bào" cung cấp cho người học các kiến thức: Học thuyết tế bào, tế bào Prokaryote, tế bào Eukaryote, bộ khung sườn, các cấu trúc vận động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p dhsphue 22/04/2018 35 1

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 2 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 2 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 1) - Chương 2: Cơ sở hóa học của sự sống" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên tố trong cơ thể sống, các chất vô cơ, các chất hữu cơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p dhsphue 22/04/2018 37 1

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 5 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 5 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 1) - Chương 5: Hô hấp tế bào" cung cấp cho người học các kiến thức: Hô hấp tế bào, lên men. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn học này và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.

   19 p dhsphue 22/04/2018 50 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số