• Giáo trình Sinh học phân tử (Tái bản lần thứ tư): Phần 1

  Giáo trình Sinh học phân tử (Tái bản lần thứ tư): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Sinh học phân tử" cung cấp cho người học các kiến thức ba chương đầu bao gồm: Cấu trúc genome, cấu trúc và hoạt động của gen, các cơ chế sửa chữa và tổng hợp ADN. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   125 p dhsphue 26/05/2019 13 0

 • Giáo trình Sinh học phân tử (Tái bản lần thứ tư): Phần 2

  Giáo trình Sinh học phân tử (Tái bản lần thứ tư): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Sinh học phân tử", phần 2 trình bày các nội dung 3 chương cuối bao gồm: Tái tổ hợp di truyền, ADN tái tổ hợp, vận chuyển protein trong tế bào. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   79 p dhsphue 26/05/2019 9 0

 • Ebook Tế bào học: Phần 2

  Ebook Tế bào học: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Tế bào học" cung cấp cho người học các kiến thức: Các bào quan khác, nhân tế bào, sự sinh trưởng và sinh sản của tế bào, phân bào nguyên nhiễm, phân bào giảm nhiễm (meiosis). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   129 p dhsphue 23/03/2019 20 0

 • Ebook Tế bào học: Phần 1

  Ebook Tế bào học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tế bào học" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương và chức năng của tế bào, màng sinh chất (plasma membrane), tế bào chất và mạng lưới nội sinh chất, ty thể (mitochodria), lạp thể (plastide). Mời các bạn cùng tham khảo.

   101 p dhsphue 23/03/2019 17 0

 • Bài giảng Hóa sinh - Bài: Chuyển hóa protein (Phần 3)

  Bài giảng Hóa sinh - Bài: Chuyển hóa protein (Phần 3)

  Nội dung chương này trình bày về huyển hóa chuyên biệt 1 số AA tạo thành những sản phẩm sinh học đặc hiệu như: Tổng hợp porphyrin, tổng hợp purin và pyrimidin, tổng hợp một số hormon, tổng hợp acid nicotinic, tổng hợp creatin, creatin-P, Sinh tổng hợp glutathion, tạo taurin, tạo các amin có hoạt tính sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p dhsphue 23/03/2019 14 0

 • Bài giảng Hóa sinh - Bài: Sự nhân đôi và sửa chữa của DNA (DNA replication and repair)

  Bài giảng Hóa sinh - Bài: Sự nhân đôi và sửa chữa của DNA (DNA replication and repair)

  Chương này trình bày về sự nhân đôi và sửa chữa của DNA (DNA replication and repair). Nội dung chính trong chương gồm có: các base (purine và pyrimidine), cấu trúc nucleosome, vai trò của histone, sự nhân đôi NST và DNA diễn ra ở pha S, phức hợp protein tại ngã ba nhân đôi, Đặc điểm của các DNA polymerases,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p dhsphue 23/03/2019 12 0

 • Bài giảng Hóa sinh - Bài: Chuyển hóa protein (Phần 2)

  Bài giảng Hóa sinh - Bài: Chuyển hóa protein (Phần 2)

  Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng này gồm có: Thoái hóa nhóm carboxyl, thoái hóa khung carbon, tổng hợp acid amin, Homocysteine, tổng hợp aa không cần thiết. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   31 p dhsphue 23/03/2019 14 0

 • Bài giảng Hóa sinh - Bài: Sinh tổng hợp RNA (RNA transcription)

  Bài giảng Hóa sinh - Bài: Sinh tổng hợp RNA (RNA transcription)

  Chương này trình bày đến người học về quá trình tổng hợp RNA. Quá trình tổng hợp RNA gồm có 4 bước, đó là: Gắn kết vào khuôn mẫu, khởi đầu chuỗi, kéo dài chuỗi, kết thúc chuỗi & giải phóng khuôn mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p dhsphue 23/03/2019 13 0

 • Bài giảng Hóa sinh - Bài: Chuyển hóa protein (Phần 1)

  Bài giảng Hóa sinh - Bài: Chuyển hóa protein (Phần 1)

  Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng này gồm có: Chuyển hoá protid = chuyển hoá acid amin, quá trình khử amin OXH, dạng vận chuyển NH3 trong cơ thể, các aa cần thiết và không cần thiết, nguồn gốc các khung carbon của các a.amin, nguyên liệu tổng hợp một số sản phẩm sinh học đặc hiệu, các bệnh lý do rối loạn chuyển hoá protid.

   35 p dhsphue 23/03/2019 16 0

 • Bài giảng Hóa sinh - Bài: Sinh tổng hợp protein (Protein translation) - Phần 1

  Bài giảng Hóa sinh - Bài: Sinh tổng hợp protein (Protein translation) - Phần 1

  Chương này trình bày đến người học: Một số khái niệm cơ bản của quá trình dịch mã, sự dịch mã của mRNA, giai đoạn khởi đầu của quá trình dịch mã ở prokaryote, giai đoạn kéo dài của quá trình dịch mã ở prokaryote, giai đoạn kết thúc của quá trình dịch mã ở prokaryote. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p dhsphue 23/03/2019 12 0

 • Bài giảng Hóa sinh - Bài: Sinh tổng hợp protein (Protein translation) - Phần 2

  Bài giảng Hóa sinh - Bài: Sinh tổng hợp protein (Protein translation) - Phần 2

  Phần 2 bài giảng về "Sinh tổng hợp protein (Protein translation)" gồm có nhứng nội dung chính sau: Giai đoạn khởi đầu của quá trình dịch mã ở eukaryote, giai đoạn kéo dài của quá trình dịch mã ở eukaryote, giai đoạn kết thúc của quá trình dịch mã ở eukaryote. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p dhsphue 23/03/2019 12 0

 • Ebook Nguyên lý phòng chóng nấm mốc và mycotoxin: Phần 1 - NXB Khoa học Kỹ thuật

  Ebook Nguyên lý phòng chóng nấm mốc và mycotoxin: Phần 1 - NXB Khoa học Kỹ thuật

  Ebook "Nguyên lý phòng chóng nấm mốc và mycotoxin: Phần 1 - NXB Khoa học Kỹ thuật" với kết cấu nội dung gồm 5 chương, ở phần này bao gồm 2 chương đầu với nội dung: Đặc điểm cấu tạo hình thái của nấm mốc, những điều kiện sinh trưởng phát triển của nấm mốc. Mời các bạn cùng tham khảo ebook.

   40 p dhsphue 22/02/2019 29 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số