• Bài giảng Chương 3: Cơ quan dinh dưỡng - Trần Thị Thanh Hương (Thân cây)

  Bài giảng Chương 3: Cơ quan dinh dưỡng - Trần Thị Thanh Hương (Thân cây)

  Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Thực vật và phân loại thực vật - Chương 3: Cơ quan dinh dưỡng (Thân cây)" để nắm bắt được một số nội dung về thân cây, hình thái thân, các bộ phận của thân, các loại chồi, các dạng thân.

   42 p dhsphue 28/02/2020 300 1

 • Bài giảng Chương 4: Cơ quan sinh sản - Trần Thị Thanh Hương (Hạt và quả)

  Bài giảng Chương 4: Cơ quan sinh sản - Trần Thị Thanh Hương (Hạt và quả)

  Tài liệu tham khảo dành cho các bạn học sinh về nội dung bài giảng chương 4 cơ quan sinh sản của giảng viên Trần Thị Thanh Hương. Nhằm giúp các bạn biết thêm về quá trình phát triển noãn thành hạt, cấu tạo quả.

   30 p dhsphue 28/02/2020 148 1

 • Bài giảng chương 3: Cơ quan dinh dưỡng - Trần Thị Thanh Hương (Lá)

  Bài giảng chương 3: Cơ quan dinh dưỡng - Trần Thị Thanh Hương (Lá)

  Lá cây, hình thái lá, các bộ phận của lá, phiến lá, cuống lá, lá kèm, các dạng lá là những nội dung chính trong bài giảng "Thực vật và phân loại thực vật - Chương 3: Cơ quan dinh dưỡng (Lá cây)". Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p dhsphue 28/02/2020 143 1

 • Bài giảng chương 3: Cơ quan dinh dưỡng - Trần Thị Thanh Hương (Rễ)

  Bài giảng chương 3: Cơ quan dinh dưỡng - Trần Thị Thanh Hương (Rễ)

  Bài giảng Thực vật và phân loại thực vật - Chương 3: Cơ quan dinh dưỡng (Rễ cây) trình bày những nội dung chính về khái niệm rễ cây, hình thái rễ, các miền của rễ, các kiểu rễ, cấu tạo giải phẫu của rễ.

   35 p dhsphue 28/02/2020 154 1

 • Bài giảng chương 4: Cơ quan sinh sản - Trần Thị Thanh Hương (Hoa)

  Bài giảng chương 4: Cơ quan sinh sản - Trần Thị Thanh Hương (Hoa)

  Bài giảng giúp học sinh nắm được một số khái niệm: Ngành hạt kín đặc trưng bởi tính chất hạt được giấu kín trong quả. Hoa là một chồi rút ngắn, sinh trưởng có hạn, có mang các lá biến thái tham gia vào quá trình sinh sản đó là nhị hoa và nhụy hoa, các lá không tham gia vào quá trình sinh sản đó là lá đài và tràng để tạo thành bao hoa.

   72 p dhsphue 28/02/2020 128 1

 • Bài giảng chương 2: Mô thực vật - Trần Thị Thanh Hương

  Bài giảng chương 2: Mô thực vật - Trần Thị Thanh Hương

  Trong chương 2 của bài giảng "Thực vật và phân loại thực vật" trình bày những nội dung về định nghĩa mô, mô phân sinh, phân loại mô phân sinh, mô phân sinh sơ cấp, phân loại mô phân sinh sơ cấp, sự phân chia các tế bào mô phân sinh.

   82 p dhsphue 28/02/2020 147 2

 • Bài giảng chương 1: Tế bào thực vật - Trần Thị Thanh Hương

  Bài giảng chương 1: Tế bào thực vật - Trần Thị Thanh Hương

  Khái niệm cơ bản về tế bào thực vật, các thành phần cơ bản của tế bào thực vật, vách tế bào, thành phần hóa học của vách tế nào là những nội dung chính trong bài giảng "Thực vật và phân loại thực vật - Chương 1: Tế bào thực vật". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p dhsphue 28/02/2020 149 1

 • Bài giảng Sinh lý thực vật - Bài 5: Ethylene (Hormone vết thương)

  Bài giảng Sinh lý thực vật - Bài 5: Ethylene (Hormone vết thương)

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khám phá đặc tính, vai trò của Ethylene (Hormone vết thương). Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   12 p dhsphue 26/11/2019 106 1

 • Bài giảng Sinh lý thực vật - Bài 4: Abscisic Acid

  Bài giảng Sinh lý thực vật - Bài 4: Abscisic Acid

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khám phá đặc tính, vai trò của Abscisic Acid. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   21 p dhsphue 26/11/2019 130 1

 • Bài giảng Sinh lý thực vật - Bài 6: Thông tin di truyền thực vật

  Bài giảng Sinh lý thực vật - Bài 6: Thông tin di truyền thực vật

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thông tin di truyền thực vật. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   16 p dhsphue 26/11/2019 119 1

 • Bài giảng Sinh lý thực vật - Bài 7: Một số chất ức chế sinh trưởng

  Bài giảng Sinh lý thực vật - Bài 7: Một số chất ức chế sinh trưởng

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Một số chất ức chế sinh trưởng. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   6 p dhsphue 26/11/2019 94 1

 • Bài giảng Sinh lý thực vật - Bài 3: Bộ máy đồng hóa, sản sinh năng lượng và dự trữ

  Bài giảng Sinh lý thực vật - Bài 3: Bộ máy đồng hóa, sản sinh năng lượng và dự trữ

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Bộ máy đồng hóa, sản sinh năng lượng và dự trữ. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   16 p dhsphue 26/11/2019 123 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số