• Bài giảng Vật lý đại cương A: Chương 1 - Lê Văn Dũng

  Bài giảng Vật lý đại cương A: Chương 1 - Lê Văn Dũng

  Bài giảng Vật lý đại cương A: Chương 1 trình bày các nội dung sau: Một số khái niệm, vận tốc, gia tốc, vận tốc góc, gia tốc góc, một số dạng chuyển động cơ. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   42 p dhsphue 15/07/2018 10 1

 • Bài giảng Vật lý đại cương A: Chương 3 - Lê Văn Dũng

  Bài giảng Vật lý đại cương A: Chương 3 - Lê Văn Dũng

  Bài giảng Vật lý đại cương A: Chương 3 do Lê Văn Dũng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khối tâm, chuyển động của vật rắn, mômen quán tính, mômen động lượng. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   33 p dhsphue 15/07/2018 2 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương A: Chương 5 - Lê Văn Dũng

  Bài giảng Vật lý đại cương A: Chương 5 - Lê Văn Dũng

  Chương 5 trình bày về "Cơ học chất lưu". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Áp suất chất lỏng, sự chảy dừng, phương trình liên tục, phương trình Bernoulli, chuyển động trong chất lỏng thực, tính nhớt của chất lỏng.

   33 p dhsphue 15/07/2018 4 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương A: Chương 2 - Lê Văn Dũng

  Bài giảng Vật lý đại cương A: Chương 2 - Lê Văn Dũng

  Bài giảng Vật lý đại cương A: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Các định luật Newton, các định lý động lượng, định luật bảo toàn động lượng, nguyên lý tương đối Gallileo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p dhsphue 15/07/2018 5 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương A: Chương 6 - Lê Văn Dũng

  Bài giảng Vật lý đại cương A: Chương 6 - Lê Văn Dũng

  Nội dung chương 6 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Dao động và sóng cơ", cụ thể như: Dao động điều hòa, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, sóng cơ, giao thoa và nhiễu xạ sóng cơ, hiệu ứng Doppler, sóng âm, sóng dừng.

   56 p dhsphue 15/07/2018 4 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương A: Chương 4 - Lê Văn Dũng

  Bài giảng Vật lý đại cương A: Chương 4 - Lê Văn Dũng

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Công và công suất, năng lượng, định luật bảo toàn năng lượng, động năng, trường lực thế, trường hấp dẫn, chuyển động trong trường hấp dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p dhsphue 15/07/2018 7 0

 • Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Luật Coulomb & cường độ điện trường - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Luật Coulomb & cường độ điện trường - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng "Lý thuyết trường điện từ: Luật Coulomb & cường độ điện trường" cung cấp cho người học các kiến thức: luật Coulomb, cường độ điện trường, điện trường của một điện tích khối liên tục, điện trường của một điện tích đường, điện trường của một điện tích mặt, đường sức, ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p dhsphue 22/04/2018 26 1

 • Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Dòng điện & vật dẫn - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Dòng điện & vật dẫn - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng "Lý thuyết trường điện từ: Dòng điện & vật dẫn" cung cấp cho người học các kiến thức: Dòng điện & mật độ dòng điện, vật dẫn kim loại, tính chất vật dẫn & điều kiện bờ, phương pháp soi gương, bán dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p dhsphue 22/04/2018 19 1

 • Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Sóng phẳng - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Sóng phẳng - Nguyễn Công Phương

  Nội dung bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lan truyền sóng trong môi trường tự do, lan truyền sóng trong điện môi, định lý Poynting & năng lượng sóng, lan truyền trong vật dẫn - hiệu ứng bề mặt, phân cực sóng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p dhsphue 22/04/2018 18 1

 • Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Điện môi & điện dung - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Điện môi & điện dung - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng "Lý thuyết trường điện từ: Điện môi & điện dung" cung cấp cho người học các kiến thức: Điện môi, điều kiện bờ của điện môi lý tưởng, điện dung, phương pháp đường sức – đẳng thế, mật độ dòng điện & dịch chuyển điện. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p dhsphue 22/04/2018 19 1

 • Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Các phương trình Poisson & Laplace - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Các phương trình Poisson & Laplace - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng "Lý thuyết trường điện từ: Các phương trình Poisson & Laplace" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình Poisson, phương trình Laplace, định lý nghiệm duy nhất, giải phương trình Laplace, giải phương trình Poisson, nghiệm tích của phương trình Laplace,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p dhsphue 22/04/2018 26 1

 • Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Dẫn sóng & bức xạ - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Dẫn sóng & bức xạ - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng "Lý thuyết trường điện từ: Dẫn sóng & bức xạ" trình bày các kiến thức: Trường của đường dây dài, các kiểu dẫn sóng cơ bản, phân tích sóng phẳng của dẫn sóng song phẳng, phân tích dẫn sóng song phẳng bằng phương trình sóng, dẫn sóng chữ nhật, dẫn sóng điện môi phẳng, cáp quang,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   68 p dhsphue 22/04/2018 20 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số