• Di truyền tế bào (Nguyễn Như Hiền, NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2005)

  Di truyền tế bào (Nguyễn Như Hiền, NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2005)

  Giáo trình Di truyền tế bào là tài liệu học tập của học viên Cao học tại Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội theo khung chương trình đào tạo sau Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo trình được biên soạn nhằm giới thiệu những kiến thức chuyên ngành về Di truyền tế bào, bao gồm: những kiến...

   174 p dhsphue 30/07/2013 301 13

 • Dạy học theo vấn đề trong dạy học Sinh học: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Phúc Cảnh

  Dạy học theo vấn đề trong dạy học Sinh học: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Phúc Cảnh

  Dạy học theo vấn đề trong dạy học Sinh học: Phần 1 của PGS.TS. Nguyễn Phúc Cảnh gồm nội dung chương 1 và chương 2, trình bày về sự hình thành và phát triển dạy học theo vấn đề, những vấn đề lý luận của dạy học theo vấn đề như: một số khái niệm cơ bản, cơ sở khoa học của việc vận dụng dạy học theo vấn đề và cơ sở phương pháp luận...

   49 p dhsphue 26/12/2014 295 12

 • Bài giảng Sinh học phát triển - TS. Nguyễn Thị Trang

  Bài giảng Sinh học phát triển - TS. Nguyễn Thị Trang

  Bài giảng "Sinh học phát triển" trình bày mục tiêu sau: mô tả được cấu tạo của tinh trùng và các loại trứng; trình bày được đặc điểm sự phân cắt và sự tạo thành phôi của các loại trứng; nêu được định nghĩa, các đặc điểm của GĐ sinh trưởng, GĐ trưởng thành, GĐ già lão và GĐ tử vong; trình bày được cơ chế điều khiển phát triển cá...

   50 p dhsphue 29/05/2015 377 8

 • Giáo trình sinh lý người và động vật

  Giáo trình sinh lý người và động vật

  Sinh lý học là khoa học về sự vận động của các quá trình sống

   138 p dhsphue 17/04/2012 214 8

 • Giáo trình Tiến hóa: Phần 1 – PGS.TS. Nguyễn Viết Xuân

  Giáo trình Tiến hóa: Phần 1 – PGS.TS. Nguyễn Viết Xuân

  Giáo trình tiến hóa được biên soạn thành hai phần gồm 13 chương giải thích sự tiến hóa bắt đầu bằng những biến đổi vốn gen của quần thể, đơn vị tiến hóa cơ sở là quần thể. Phần 1 cuốn sách trình bày lược sử sự phát triển của học thuyết tiến hóa theo 3 giai đoạn, những bằng chứng tiến hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   107 p dhsphue 27/06/2015 222 8

 • Dạy học theo vấn đề trong dạy học Sinh học: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Phúc Cảnh

  Dạy học theo vấn đề trong dạy học Sinh học: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Phúc Cảnh

  Cuốn sách "Dạy học theo vấn đề trong dạy học Sinh học" bố cục gồm 3 chương do PGS.TS. Nguyễn Phúc Cảnh biên soạn. Tiếp theo phần 1, cuốn "Dạy học theo vấn đề trong dạy học Sinh học: Phần 2" gồm nội dung của chương 3, trình bày về việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề trong dạy Sinh học. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   53 p dhsphue 26/12/2014 214 8

 • Giáo trình Di truyền học - Phạm Thành Hổ

  Giáo trình Di truyền học - Phạm Thành Hổ

  Giáo trình Di truyền học gồm 6 phần và 20 chương, cụ thể phần I trình bày về di truyền học cổ điển, phần II trình bày về cơ sở phân tử của tính di truyền, phần III các nội dung về biến dị, phần IV là các vấn đề liên quan đến di truyền học vi sinh vật, phần V là phần về di truyền học phát triển cá thể và di truyền học tiến hóa, phần VI...

   618 p dhsphue 30/07/2013 239 8

 • Cơ sở di truyền phân tử và kỹ thuật gen

  Cơ sở di truyền phân tử và kỹ thuật gen

  Tài liệu “Cơ sở di truyền phân tử và kỹ thuật gen” được biên soạn trên cơ sở chương trình giảng dạy cải tiến, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư công nghệ sinh học. Kiến thức trong tài liệu được cập nhật, bao gồm các kiến thức khoa học cơ bản và ứng dụng thực tiễn, giúp người đọc nắm vững cơ sở khoa học...

   219 p dhsphue 17/04/2012 133 7

 • Công nghệ vi sinh

  Công nghệ vi sinh

  Tài liệu “Công nghệ vi sinh” được biên soạn với mục đích là đáp ứng cho sinh viên và các bạn quan tâm đến linh vực vi sinh những hiểu biết về thế giới sinh vật với những ứng dụng thực tiễn rất phong phú. Để áp dụng nó 1 cách tốt nhất vào các quy trình sản xuất ở quy mô công nghiệp

   169 p dhsphue 30/07/2013 246 7

 • Đại cương Lý luận dạy học Sinh học - Nguyễn Phúc Chỉnh

  Đại cương Lý luận dạy học Sinh học - Nguyễn Phúc Chỉnh

  Đại cương Lý luận dạy học Sinh học trình bày kết cấu nội dung được chia làm 8 chương chính: chương 1 phương pháp nghiên cứu của lý luận dạy học sinh học, chương 2 dạy học sinh học trong nền kinh tế tri thức, chương 3 các nguyên tắc dạy học sinh học, chương 4 chương trình và sách giáo khoa sinh học ở trường phổ thông, chương 5 phương pháp dạy...

   250 p dhsphue 10/09/2014 277 7

 • Giáo trình Động vật học - TS. Trần Tố (Chủ biên)

  Giáo trình Động vật học - TS. Trần Tố (Chủ biên)

  Giáo trình Động vật học được biên soạn trước hết làm tài liệu để học tập cho sinh viên ngành chăn nuôi thú y. Bởi vậy nội dung tài liệu đáp ứng nền tảng kiến thức của cử nhân sinh học về cấu tạo tế bào động vật, về những đặc trưng cũng như về chức năng và tác dụng của các thành phần hình thái, tổ chức và hóa học của chúng.

   186 p dhsphue 30/07/2013 231 7

 • Liệu pháp gen – Nguyên lý và ứng dụng

  Liệu pháp gen – Nguyên lý và ứng dụng

  Tài liệu “Liệu pháp gen – Nguyên lý và ứng dụng” bao gồm 4 chương, cấu trúc 1 cách hợp lý từ giới thiệu chung về các chiến lược cơ bản trong chữa bệnh của liệu pháp gen, đến các nguyên lý và kỹ thuật của liệu pháp gen và 1 số thành tựu bước đầu của nó trong chữa bệnh Liệu pháp gen là gì? Liệu pháp gen (Gen Therapy - GT) là một thành...

   125 p dhsphue 30/07/2013 138 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số