Bộ sư tập Tin học

Tin học là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu quá trình tự động hóa việc tổ chức, lưu trữ và xử lý thông tin của một hệ thống máy tính cụ thể hoặc trừu tượng (ảo). Với cách hiểu hiện nay, tin học bao hàm tất cả các nghiên cứu và kỹ thuật có liên quan đến việc mô phỏng, biến đổi và tái tạo thông tin. Bộ sưu tập Tin học là tập hợp các tài liệu hay về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, mô hình dữ liệu quan hệ, Giáo trình thiết kế website... Mời các bạn cùng tham khảo.