• Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán (In lần thứ hai): Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán (In lần thứ hai): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Lý thuyết xác suất và thống kê toán" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất, biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất, một số quy luật phân phối xác suất thông dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   350 p dhsphue 26/05/2019 10 0

 • Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán (In lần thứ hai): Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán (In lần thứ hai): Phần 2

  Phần 2 giáo trình "Lý thuyết xác suất và thống kê toán" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cơ sở lý thuyết mẫu, kiểm định giả thiết thống kê, phân tích phương sai, phân tích tương quan và hồi quy,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   312 p dhsphue 26/05/2019 9 0

 • Giáo trình Thuật toán: Phần 2

  Giáo trình Thuật toán: Phần 2

  Giáo trình Thuật toán: Phần 2 trình bày những nội dung chính sau: Các cấu trúc dữ liệu cơ bản, các kỹ thuật phân tích và thiết kế cao cấp, các cấu trúc dữ liệu cao cấp, các bảng ánh số, các cây tìm nhị phân, tăng cường các cấu trúc dữ liệu, các phép quay, phép chèn, phép xóa, biểu diễn các cây số góc,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham...

   292 p dhsphue 23/03/2019 18 0

 • Giáo trình Thuật toán: Phần 1

  Giáo trình Thuật toán: Phần 1

  Giáo trình Thuật toán: Phần 1 đề cập đến các thuật toán theo một diện rộng và sâu sắc được trình bày sao cho mọi đối tượng độc giả đều có thể tiếp thu được. Mỗi chương là một đơn vị kiến thức độc lập và có thể làm thành một bài học giảng dạy. Phần 1 của giáo trình gồm các nội dung chính sau: Sự tăng trưởng của các hàm, phép...

   223 p dhsphue 23/03/2019 16 0

 • Giáo trình Thuật toán: Phần 3

  Giáo trình Thuật toán: Phần 3

  Giáo trình Thuật toán: Phần 3 trình bày các nội dung về thuật toán đồ thị, thuật toán Kruskal và Prim, lộ trình ngắn nhất nguồn đơn, thuật toán Johnson cho đồ thị thưa, các thuật toán cho máy tính song song, các phép toán ma trận,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   579 p dhsphue 23/03/2019 17 0

 • Bài giảng Toán B3: Chương 2 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán B3: Chương 2 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Chương 2 trình bày về tích phân bội. Các nội dung cụ thể trong chương gồm: Tích phân hình chữ nhật, tích phân trên miền tổng quát, đổi biến sang tọa độ cực, một số ứng dụng của tích phân hai lớp, tích phân ba lớp, công thức đổi biến tổng quát. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   16 p dhsphue 23/03/2019 13 0

 • Bài giảng Toán A2: Chương 3 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán A2: Chương 3 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán A2 - Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức về không gian vector. Chương này gồm có những nội dung sau: Một số khái niệm cơ bản, cơ sở, số chiều, hạng của hệ vector, tọa độ, tích vô hướng, cơ sở trực chuẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p dhsphue 23/03/2019 17 0

 • Bài giảng Toán A2: Chương 1 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán A2: Chương 1 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán A2 - Chương 1 trang bị cho người học những kiến thức về ma trận và định thức. Các nội dung chính của chương này gồm: Định nghĩa, phân loại ma trận, các phép toán trên ma trận, chuyển vị ma trận, ma trận đối xứng, phép biến đổi sơ cấp trên dòng (cột), đưa ma trận về dạng bậc thang,...và các nội dung khác. Mời các bạn cùng tham...

   32 p dhsphue 23/03/2019 12 0

 • Bài giảng Toán B3: Chương 1 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán B3: Chương 1 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Chương 1 trình bày về vi phân hàm nhiều biến. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Hàm nhiều biến - mặt trụ - các mặt bậc hai, giới hạn và liên tục, đạo hàm riêng, tính khả vi - vi phân, đạo hàm hàm hợp,... và các nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p dhsphue 23/03/2019 14 0

 • Bài giảng Toán A2: Chương 2 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán A2: Chương 2 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Chương 2 trình bày những kiên thức về hệ phương trình tuyến tính. Nội dung chính trong chương này gồm có: Các khái niệm chung, phương pháp Gauss, hệ thuần nhất, hệ Cramer. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   11 p dhsphue 23/03/2019 18 0

 • Bài giảng Toán A2: Chương 4 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán A2: Chương 4 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán A2 - Chương 4 trình bày các kiến thức về trị riêng, vector riêng & dạng toàn phương. Nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Đa thức đặc trưng; trị riêng, vector riêng, chéo hóa ma trận, dạng toàn phương; dạng chính tắc của dạng toàn phương, đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p dhsphue 23/03/2019 13 0

 • Bài giảng Toán B3: Chương 3 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán B3: Chương 3 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán B3 - Chương 3 trình bày về tích phân đường. Nội dung chính trong chương gồm có: Tham số hóa đường cong, tích phân đường loại 1, tích phân đường loại 2, tích phân đường trong không gian, định lý Green, tích phân đường không phụ thuộc vào đường đi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p dhsphue 23/03/2019 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số