• Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 3 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 3 - Võ Tấn Dũng

  Phần tiếp theo bài giảng "Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Bài 3: Đại số Bool" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại số Bool, hàm Bool, mạch logic, bản đồ Karnaugh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p dhsphue 22/04/2018 9 1

 • Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 2 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 2 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng "Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Bài 2: Phép đếm" cung cấp cho người học các kiến thức về lý thuyết tập hợp và ánh xạ bao gồm: Định nghĩa tập hợp, các phép toán tập hợp, khái niệm ánh xạ, phân loại ánh xạ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p dhsphue 22/04/2018 9 1

 • Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 5 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 5 - Võ Tấn Dũng

  Phần tiếp theo bài giảng "Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Bài 5: Đường đi trên đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Mở đầu, đồ thị Euler, đồ thị Haminton, tìm đường đi ngắn nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p dhsphue 22/04/2018 7 1

 • Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 1 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 1 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng "Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Bài 1: Mệnh đề" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm mệnh đề, các phép toán, biểu thức logic, tương đương logic, các luật logic, logic vị từ và lượng từ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p dhsphue 22/04/2018 10 1

 • Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 2 - Võ Tấn Dũng (tt)

  Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 2 - Võ Tấn Dũng (tt)

  Phần tiếp theo bài giảng "Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Bài 2: Phép đếm" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên lý cộng, nguyên lý nhân, nguyên lý bù trừ, hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị lặp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p dhsphue 22/04/2018 10 1

 • Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 4 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 4 - Võ Tấn Dũng

  Phần tiếp theo bài giảng "Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Bài 4: Các khái niệm về đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Đơn đồ thị vô hướng, đa đồ thị vô hướng, đồ thị có hướng, bậc của đỉnh... Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p dhsphue 22/04/2018 10 1

 • Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 6 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 6 - Võ Tấn Dũng

  Phần tiếp theo bài giảng "Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Bài 6: Cây và cây khung đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Cây và các tính chất cơ bản, cây khung đồ thị, định nghĩa cây khung đồ thị, thuật toán Prim, thuật toán Kruskal,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p dhsphue 22/04/2018 9 0

 • Ebook Các dạng toán điển hình giải tích tổ hợp luyện thi Đại học: Phần 2

  Ebook Các dạng toán điển hình giải tích tổ hợp luyện thi Đại học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Các dạng toán điển hình giải tích tổ hợp luyện thi Đại học", phần 2 giới thiệu các dạng toán luận lý giải tích tổ hợp bài tập trắc nghiệm và một số bộ đề thi thử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   98 p dhsphue 31/03/2018 29 2

 • Ebook Các dạng toán điển hình giải tích tổ hợp luyện thi Đại học: Phần 1

  Ebook Các dạng toán điển hình giải tích tổ hợp luyện thi Đại học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Các dạng toán điển hình giải tích tổ hợp luyện thi Đại học" do ThS. Huỳnh Công Thái biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức tổng hợp (các quy tắc đếm, chỉnh hợp, hoán vị, tổ hợp), các dạng toán tổ hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   118 p dhsphue 31/03/2018 22 1

 • Ebook Phương pháp giải toán Hình học giải tích trong không gian: Phần 1

  Ebook Phương pháp giải toán Hình học giải tích trong không gian: Phần 1

  Cuốn sách "Phương pháp giải toán Hình học giải tích trong không gian" được chia thành 5 phần với 36 chủ đề miêu tả chi tiết phương pháp giải cho hơn 60 dạng toán hình học giải tích trong không gian thường gặp. Phần 1 sau đây trình bày phương pháp giải toán mặt phẳng và đường thẳng trong không gian. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   107 p dhsphue 31/03/2018 10 1

 • Ebook Phương pháp giải toán Hình học giải tích trong không gian: Phần 2

  Ebook Phương pháp giải toán Hình học giải tích trong không gian: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Phương pháp giải toán Hình học giải tích trong không gian", phần 2 cung cấp cho người học các phương pháp giải các bài toán về điểm, đường thẳng và mặt phẳng, mặt cầu, các bài toán hình học không gian giải bằng phương pháp tọa độ trong không gian. Mời các bạn tham khảo.

   20 p dhsphue 31/03/2018 15 1

 • Ebook Phương pháp giải toán Hình học theo chuyên đề: Phần 1

  Ebook Phương pháp giải toán Hình học theo chuyên đề: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phương pháp giải toán Hình học theo chuyên đề" do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành cung cấp cho người đọc cách giải các bài toán hình học theo phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   47 p dhsphue 31/03/2018 17 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số