• Ebook Bài giảng Tâm lý học văn hóa: Phần 2

  Ebook Bài giảng Tâm lý học văn hóa: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Bài giảng tâm lý học văn hóa" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sự truyền và tiếp nhận văn hóa, cách tiếp cận văn hóa trong tâm lý học, tiếp nhận văn hóa, bản chất của sự tiếp nhận văn hóa, nghiên cứu tâm lý theo cấu trúc các mặt và các mối quan hệ của văn hóa, văn hóa và xã hội hóa, văn hóa học...

   69 p dhsphue 22/04/2019 20 0

 • Ebook Bài giảng Tâm lý học văn hóa: Phần 1

  Ebook Bài giảng Tâm lý học văn hóa: Phần 1

  Ebook Bài giảng tâm lý học văn hóa: Phần 1 trình bày những vấn đề chung về tâm lý học văn hóa như: Văn hóa là những gì do con người sáng tạo nên, đối lập với trạng thái tự nhiên, văn hóa là toàn bộ các giá trị vật chất và tinh thần, tâm lý học văn hóa, văn hóa và sự phát triển tâm lý của con người trong thời đại văn minh, sự sáng tạo các...

   88 p dhsphue 22/04/2019 24 0

 • Ebook Tâm lý học dân tộc: Phần 1

  Ebook Tâm lý học dân tộc: Phần 1

  Ebook Tâm lý học dân tộc: Phần 1 trình bày một số vấn đề chung của tâm lý học dân tộc, những khái niệm và nội dung cơ bản của tâm lý học dân tộc, định khuôn tâm lý dân tộc, bản sắc tâm lý dân tộc và căn tính tộc người,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   127 p dhsphue 23/03/2019 11 0

 • Ebook Tâm lý học dân tộc: Phần 2

  Ebook Tâm lý học dân tộc: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Tâm lý học dân tộc" phần 2 tiếp tục trình bày một số thành tựu nghiên cứu bước đầu về tâm lý học dân tộc ở nước ta, thành tựu nghiên cứu trước Cách mạng tháng Tám 1945 và những thành tựu nghiên cứu từ năm 1975 đến nay Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   60 p dhsphue 23/03/2019 12 0

 • Ebook Tâm lý học: Phần 1

  Ebook Tâm lý học: Phần 1

  Cuốn sách "Tâm lý học" của Trần Văn Hiến Minh gồm có 7 phần với 31 chương. Ebook Tâm lý học - Phần 1 sẽ cung cấp cho người học những kiến thức về: Đối tượng tâm lý học, phương pháp tâm lý học, nhận thức ngoại giới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   189 p dhsphue 23/03/2019 14 0

 • Ebook Tâm lý học: Phần 2

  Ebook Tâm lý học: Phần 2

  Ebook Tâm lý học - Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Nhận thức bằng tưởng tượng, nhận thức tinh thần, hoạt động và tình cảm, chủ thể tâm lý. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   177 p dhsphue 23/03/2019 17 0

 • Một số biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lí và giáo viên các trường tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh

  Một số biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lí và giáo viên các trường tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh

  Trên cơ sở phân tích và đánh giá tình hình quản lí các hoạt động bồi dưỡng thường xuyên tại các trường tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh, bài viết phân tích kết quả và những hạn chế, sau đó đề xuất một số giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lí và giáo viên tại các trường tiểu học trên...

   5 p dhsphue 22/02/2019 15 0

 • Thực trạng công tác phát triển đội ngũ viên chức hành chính đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tại trường Đại học Sài Gòn

  Thực trạng công tác phát triển đội ngũ viên chức hành chính đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tại trường Đại học Sài Gòn

  Phát triển đội ngũ này là nhiệm vụ tất yếu để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học hiện nay. Bài viết này trình bày kết quả khảo sát thực trạng công tác phát triển đội ngũ viên chức hành chính tại Trường Đại học Sài Gòn về các mặt: Quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng,...

   5 p dhsphue 22/02/2019 17 0

 • Một số giải pháp đổi mới tài chính đối với giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay

  Một số giải pháp đổi mới tài chính đối với giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay

  Giáo dục đại học Việt Nam sau nhiều lần cải cách, đổi mới đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần phát triển lực lượng lao động trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, xét một cách toàn diện, giáo dục đại học Việt Nam vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, mất cân đối về cơ cấu đào tạo và chất lượng...

   11 p dhsphue 22/02/2019 16 0

 • Vai trò của giáo dục đối với tăng trưởng kinh tế tại khu vực Đông Á: Một cuộc khảo sát

  Vai trò của giáo dục đối với tăng trưởng kinh tế tại khu vực Đông Á: Một cuộc khảo sát

  Bài viết này xem xét các lý thuyết về mối quan hệ giữa giáo dục với tăng trưởng kinh tế tại khu vực Đông Á. Bài viết cho thấy giáo dục đóng vai trò rất quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế nhưng nó chưa phải là một điều kiện đủ. Sự bổ khuyết của giáo dục cho các yếu tố khác để nâng cao năng suất và hiệu quả thường được nhìn...

   32 p dhsphue 22/02/2019 21 0

 • Quản lý chương trình đào tạo cơ sở đảm bảo cơ chế tự chủ và chất lượng giáo dục đại học

  Quản lý chương trình đào tạo cơ sở đảm bảo cơ chế tự chủ và chất lượng giáo dục đại học

  Quản lý chương trình đào tạo là nội dung quan trọng trong tổ chức, hoạt động giáo dục đại học. Các chương trình đào tạo theo diện rộng, đa dạng, được quản lý theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cá nhân, thị trường và nhà nước đang thay thế dần các chương trình vốn đào tạo theo diện hẹp, sớm đi vào...

   9 p dhsphue 22/02/2019 20 0

 • Một số nghiên cứu về khó khăn tâm lí trong học tập nghề nghiệp của sinh viên các trường cao đẳng, đại học

  Một số nghiên cứu về khó khăn tâm lí trong học tập nghề nghiệp của sinh viên các trường cao đẳng, đại học

  Bài viết đề cập một số nghiên cứu ở trong và ngoài nước về những khó khăn tâm lí trong học nghề của sinh viên các trường cao đẳng, đại học cho thấy, vấn đề khó khăn tâm lí này đã được các nhà khoa học xem xét dưới các góc độ khác nhau, với nhiều khách thể và lĩnh vực khác nhau nhằm xác định biểu hiện, nguyên nhân gây ra những khó khăn...

   7 p dhsphue 22/02/2019 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số