• Ebook Cải cách giáo dục Nhật Bản: Phần 1

  Ebook Cải cách giáo dục Nhật Bản: Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các nội dung chính: Sự xuất phát của giáo dục hiện đại; Giáo dục của quốc gia dưới chế độ Thiên hoàng; Sự xác lập mang tính xã hội của trường học. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 1 tài liệu.

   67 p dhsphue 22/04/2018 23 3

 • Ebook Cải cách giáo dục Nhật Bản: Phần 2

  Ebook Cải cách giáo dục Nhật Bản: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các nội dung chính: Giáo dục mới thời Taisho; Giáo dục thời kì động loạn; Sự xuất phát của giáo dục sau chiến tranh; Xã hội bằng cấp và giáo dục chạy theo điểm số; Thời đại cải cách giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 2 tài liệu.

   171 p dhsphue 22/04/2018 23 2

 • Ebook Nói sao cho trẻ nghe lời: Phần 2 - NXB Văn hóa thông tin

  Ebook Nói sao cho trẻ nghe lời: Phần 2 - NXB Văn hóa thông tin

  Sau đây là nội dung phần 2 cuốn sách. Cuốn sách này được viết dựa vào nguyên tắc trên, trong đó nhấn mạnh công hiệu của “ám thị”, khuyến khích các bậc cha mẹ nói khác đi, dùng cách “ám thị” để đạt được mục đích giáo dục con. Cuốn sách sử dụng 54 câu nói hằng ngày cha mẹ thường dùng với con cái để làm ví dụ điển hình, phân tích...

   63 p dhsphue 22/04/2018 19 1

 • Ebook Mỗi đứa trẻ một cách học: Phần 1 - NXB Lao động Xã hội

  Ebook Mỗi đứa trẻ một cách học: Phần 1 - NXB Lao động Xã hội

  Ebook giúp bạn đọc xác định đúng phong cách học tập của trẻ, từ đó mới có thể khơi dậy tối đa khả năng tiềm tàng trong con trẻ. Với "Mỗi đứa trẻ một cách học", sự uyên bác, sự linh hoạt và những kiến giải sâu sắc, đầy kinh nghiệm của một chuyên gia giáo dục tài năng sẽ cung cấp cho bạn phương pháp tuyệt vời này. Mời các bạn cùng tham...

   53 p dhsphue 22/04/2018 20 2

 • Ebook Những quy tắc để trẻ thông minh và hạnh phúc: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Ebook Những quy tắc để trẻ thông minh và hạnh phúc: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Phần 1 ebook gồm 2 phần chính: Thời kỳ mang thai, quan hệ vợ chồng. Với “Những quy tắc để trẻ thông minh và hạnh phúc” (Brain rules for Baby),John Medina chia sẻ những phát hiện mới nhất của các nhà khoa học về cách phát triển trí thông minh và cảm xúc cho trẻ ở độ tuổi từ 0 – 5. Cuốn sách này được viết để “cách mạng” hóa các bậc cha mẹ.

   58 p dhsphue 22/04/2018 19 2

 • Ebook Mỗi đứa trẻ một cách học: Phần 2 - NXB Lao động Xã hội

  Ebook Mỗi đứa trẻ một cách học: Phần 2 - NXB Lao động Xã hội

  Sau đây là nội dung phần 2 cuốn sách. Ebook giúp bạn đọc xác định đúng phong cách học tập của trẻ, từ đó mới có thể khơi dậy tối đa khả năng tiềm tàng trong con trẻ. Với "Mỗi đứa trẻ một cách học", sự uyên bác, sự linh hoạt và những kiến giải sâu sắc, đầy kinh nghiệm của một chuyên gia giáo dục tài năng sẽ cung cấp cho bạn phương pháp...

   49 p dhsphue 22/04/2018 18 2

 • Ebook Những quy tắc để trẻ thông minh và hạnh phúc: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Ebook Những quy tắc để trẻ thông minh và hạnh phúc: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook gồm các phần chính: Bé thông minh: Hạt giống, bé thông minh: Đất trồng, bé hạnh phúc: Hạt giống, bé hạnh phúc: Đất trồng, bé có phẩm cách quy luật trí não. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 1 tài liệu.

   112 p dhsphue 22/04/2018 18 2

 • Ebook Nói sao cho trẻ nghe lời: Phần 1 - NXB Văn hóa thông tin

  Ebook Nói sao cho trẻ nghe lời: Phần 1 - NXB Văn hóa thông tin

  Cuốn sách này được viết dựa vào nguyên tắc trên, trong đó nhấn mạnh công hiệu của “ám thị”, khuyến khích các bậc cha mẹ nói khác đi, dùng cách “ám thị” để đạt được mục đích giáo dục con. Cuốn sách sử dụng 54 câu nói hằng ngày cha mẹ thường dùng với con cái để làm ví dụ điển hình, phân tích cụ thể một số trích đoạn cha mẹ...

   83 p dhsphue 22/04/2018 18 1

 • Ebook Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Giáo dục công dân 6 (tái bản lần thứ nhất có chỉnh lí): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Giáo dục công dân 6 (tái bản lần thứ nhất có chỉnh lí): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Giáo dục công dân 6" giới thiệu các câu hỏi, bài tập và hướng dẫn giải các bài học: Tự chăm sóc, rèn luyện bản thân, siêng năng kiên trì, tiết kiệm, lễ độ, tôn trọng kỷ luật, biết ơn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p dhsphue 30/11/2017 34 2

 • Ebook Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Giáo dục công dân 6 (tái bản lần thứ nhất có chỉnh lí): Phần 2

  Ebook Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Giáo dục công dân 6 (tái bản lần thứ nhất có chỉnh lí): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các câu hỏi, bài tập và hướng dẫn giải các bài tập thuộc các bài học: Mục đích học tập của học sinh, thực hiện trật tự an toàn giao thông, quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở,... Mời các bạn tham khảo.

   65 p dhsphue 30/11/2017 31 2

 • Ebook Luân lý giáo khoa thư (Tái bản lần thứ tư): Phần 1

  Ebook Luân lý giáo khoa thư (Tái bản lần thứ tư): Phần 1

  Quốc văn giáo khoa thư và Luân lý giáo khoa thư là hai bộ sách giáo khoa tiếng Việt được dạy song hành ở các trường Tiểu học Việt Nam trong suốt những thập niên thuộc nửa đầu thế kỷ XX. Bộ sách do những học giả, nhà văn, và là nhà giáo dục nổi tiếng, đương thời rất được tín nhiệm biên soạn làm tài liệu dạy học. Mời các bạn cùng tham...

   75 p dhsphue 18/06/2017 56 8

 • Ebook Luân lý giáo khoa thư (Tái bản lần thứ tư): Phần 2

  Ebook Luân lý giáo khoa thư (Tái bản lần thứ tư): Phần 2

  Việc dạy song hành hai bộ sách Quốc văn giáo khoa thư và Luân Lý Giáo Khoa Thư từ lớp Đồng ấu, lớp Dự bị đến lớp Sơ đẳng ở bậc Tiểu học cho thấy vấn đề luân lý, đạo đức và công dân giáo dục không chỉ là một tiết học mà là một nội dung lớn xuyên suốt quá trình phát triển trí óc và tâm hồn trẻ thơ. Mời các bạn tham khảo phần 2...

   102 p dhsphue 18/06/2017 52 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số