• Tạp chí Giáo dục số 263 (Kì 1 – 6/2011)

  Tạp chí Giáo dục số 263 (Kì 1 – 6/2011)

  Trong tạp chí Giáo dục số 263 kì 2 gồm có một số bài viết nổi bật như: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc đúc kết, xây dựng hệ giá trị chung của người Việt Nam, quan niệm về hoạt động dạy và hoạt động học – một thành tố của tri thức về hoạt động dạy - học,… Mời các bạn cùng đón đọc.

   66 p dhsphue 26/09/2019 7 0

 • Tạp chí Giáo dục số 264 (Kì 2 – 6/2011)

  Tạp chí Giáo dục số 264 (Kì 2 – 6/2011)

  Chào mừng kỉ niệm 86 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tạp chí Giáo dục số 264 (Kì 2 – 6/2011) gửi đến bạn đọc một số bài viết như: Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của người làm báo, xu thế đổi mới giáo dục ở một số quốc gia và Việt Nam trước bối cảnh hiện nay, quan niệm của học sinh trung học cơ sở về tình bạn khác giới,......

   65 p dhsphue 26/09/2019 6 0

 • Tạp chí Giáo dục số 261 (Kì 1 – 5/2011)

  Tạp chí Giáo dục số 261 (Kì 1 – 5/2011)

  Tạp chí Giáo dục số 261 giới thiệu một số bài viết như: Tạp chí Giáo dục - phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới và phát triển, dạy học theo tiếp cận tích hợp trong giáo dục mầm non, giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên hiện nay,... Mời bạn cùng tham khảo.

   65 p dhsphue 26/09/2019 4 0

 • Tạp chí Giáo dục số 262 (Kì 2 – 5/2011)

  Tạp chí Giáo dục số 262 (Kì 2 – 5/2011)

  Trong tạp chí số 262 này gồm có một số bài viết như: Tìm hiểu cấu trúc và tính chất tư tưởng Hồ Chí Minh, đổi mới công tác đào tạo giáo viên trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay, văn học thiếu nhi và những yêu cầu đối với sinh viên cao đẳng sư phạm mầm non,... Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   63 p dhsphue 26/09/2019 7 0

 • Tạp chí Giáo dục số 265 (Kì 1 – 7/2011)

  Tạp chí Giáo dục số 265 (Kì 1 – 7/2011)

  Tạp chí Giáo dục số 265 giới thiệu đến quý độc giả một số bài viết: Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lí trường phổ thông ở vùng đặc biệt khó khăn khu vực miền núi phía Bắc, một số mô hình phát triển nghề nghiệp giáo viên,... Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   65 p dhsphue 26/09/2019 6 0

 • Tạp chí Giáo dục số 257 (Kì 1 – 3/2011)

  Tạp chí Giáo dục số 257 (Kì 1 – 3/2011)

  Tạp chí Giáo dục số 257 (Kì 1 – 3/2011) gồm có một số bài viết nổi bật như: Đẩy mạnh phong trào "Giỏi việc trường - đảm việc nhà" trong đội ngũ nữ giáo viên và lao động, hình thành khả năng tự đánh giá cho trẻ trong hoạt động vui chơi,...và một số bài viết khác. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   65 p dhsphue 26/09/2019 5 0

 • Tạp chí Giáo dục số 258 (Kì 2 – 3/2011)

  Tạp chí Giáo dục số 258 (Kì 2 – 3/2011)

  Tạp chí Giáo dục số 258 (Kì 2 – 3/2011)trình bày một số nội dung như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và ý nghĩa thực tiễn trong công tác giáo dục thanh niên hiện nay, xây dựng văn hóa học đường - yêu cầu bức thiết để nâng cao chất lượng giáo dục,...và một số bài viết khác. Mời bạn cùng tham khảo.

   65 p dhsphue 26/09/2019 5 0

 • Tạp chí Giáo dục số 266 (Kì 2 – 7/2011)

  Tạp chí Giáo dục số 266 (Kì 2 – 7/2011)

  Tạp chí Giáo dục số ra kì này gửi đến bạn đọc một số nội dung như: Trường học thân thiện, học sinh tích cực - từ lí luận vững chắc đến hiệu quả lâu bền, ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học, đào tạo nguồn nhân lực là mục tiêu chiến lược và khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội đất...

   66 p dhsphue 26/09/2019 6 0

 • Các yếu tố tác động đến quản lí phát triển năng lực sư phạm cho giáo viên ở các trường trung cấp trong bối cảnh hiện nay

  Các yếu tố tác động đến quản lí phát triển năng lực sư phạm cho giáo viên ở các trường trung cấp trong bối cảnh hiện nay

  Bài viết nghiên cứu các yếu tố tác động đến quản lí phát triển năng lực sư phạm cho giáo viên ở các trường trung cấp nhằm phát triển toàn diện người giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện của giáo dục, phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập, hợp tác quốc tế hiện nay.

   5 p dhsphue 24/08/2019 9 0

 • Dự án hỗ trợ kỹ thuật TBU - JICA: Thành quả, tính bền vững của các hoạt động nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cho giảng viên

  Dự án hỗ trợ kỹ thuật TBU - JICA: Thành quả, tính bền vững của các hoạt động nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cho giảng viên

  Bài viết giới thiệu khái quát về các hoạt động của Dự án hỗ trợ kỹ thuật: “Nâng cao năng lực Trường Đại học Tây Bắc góp phần phát triển bền vững nông thôn khu vực Tây Bắc” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ và những thành tựu đã đạt được.

   7 p dhsphue 24/08/2019 8 0

 • Vấn đề kiểm tra, đánh giá (KTĐG) sinh viên tại khoa Ngữ văn - trường Đại học Tây Bắc

  Vấn đề kiểm tra, đánh giá (KTĐG) sinh viên tại khoa Ngữ văn - trường Đại học Tây Bắc

  Đổi mới kiểm tra đánh giá là một yêu cầu quan trọng trong đổi mới giáo dục đại học hiện nay. Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Tây Bắc cần thiết phải đổi mới KTĐG kết quả học tập của sinh viên để kịp thời bắt nhịp với xu thế chung. Chúng tôi xin đề xuất một số biện pháp sau: Chuyển từ KTĐG kiến thức sang KTĐG năng lực, thống nhất...

   7 p dhsphue 24/08/2019 8 0

 • Khó khăn tâm lí của giáo viên tiểu học khi đánh giá bằng nhận xét cho học sinh ở một số trường tiểu học tại thành phố Sơn La

  Khó khăn tâm lí của giáo viên tiểu học khi đánh giá bằng nhận xét cho học sinh ở một số trường tiểu học tại thành phố Sơn La

  Bài viết đề cập đến thực trạng khó khăn tâm lí của giáo viên tiểu học khi đánh giá học sinh bằng nhận xét ở một số trường tiểu học tại thành phố Sơn La. Khó khăn đó được biểu hiện cụ thể trong các mặt nhận thức, thái độ, hành vi của giáo viên khi tiến hành đánh giá bằng nhận xét.

   6 p dhsphue 24/08/2019 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số