• Địa danh tâm linh ở tỉnh Quảng Trị

  Địa danh tâm linh ở tỉnh Quảng Trị

  Bài viết đi sâu nghiên cứu địa danh tâm linh ở tỉnh Quảng Trị nhằm thấy rõ hơn nữa những tác động tích cực của vấn đề này đối với đời sống văn hóa - tâm linh - tín ngưỡng của người dân Quảng Trị.

   15 p dhsphue 27/05/2018 17 1

 • Bài giảng Thiên tai - Hiện tượng Ennino và Lanina

  Bài giảng Thiên tai - Hiện tượng Ennino và Lanina

  Bài giảng Thiên tai - Hiện tượng Ennino và Lanina trình bày về khái niệm Ennino - là tên gọi chỉ hiện tượng nóng lên bất thường của vùng nước dọc ngoài khơi bờ biển Nam Mĩ theo những chu kỳ nhất định, khái niệm Lanina - hiện tượng nước biển ngoài khơi Nam Mĩ lạnh hơn so với bình thường. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   11 p dhsphue 27/05/2018 17 1

 • Bài giảng Thiên tai - TS. Nguyễn Hữu Xuân

  Bài giảng Thiên tai - TS. Nguyễn Hữu Xuân

  Thiên tai là những thảm họa bất ngờ do thiên nhiên gây ra cho con người. Thiên tai có thể xảy ra ở một địa phương, một khu vực, quốc gia hay trên phạm vi rộng lớn của thế giới. Bài giảng Thiên tai này sẽ trình bày với người học khái niệm về thiên tai, hiểm họa, phân loại thiên tai,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   11 p dhsphue 27/05/2018 21 1

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - chương VIII: Đường lối đối ngoại

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - chương VIII: Đường lối đối ngoại

  Nội dung của bài giảng trình bày về đường lối đối ngoại giai đoạn 1930-1946 và giai đoạn 1930-1946, hoàn cảnh lịch sử và nội dung đường lối đối ngoại, đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mới, hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối, các giai đoàn hình thành, phát triển đường lối, nội dung đường lối...

   22 p dhsphue 27/02/2018 31 1

 • Ebook Giúp em học tốt Địa lí 10 (Chương trình chuẩn và nâng cao)

  Ebook Giúp em học tốt Địa lí 10 (Chương trình chuẩn và nâng cao)

  Đúng như tiêu đề, cuốn sách tập trung hướng dẫn giúp học sinh nắm vững các kiến thức cơ bản, trả lời câu hỏi và cung cấp thêm các thông tin bổ sung mở rộng kiến thức bám sát nội dung sách giáo khoa về Địa lí tự nhiên và Địa lí kinh tế - xã hội đại cương. Mời các bạn cùng tham khảo.

   212 p dhsphue 19/04/2017 56 1

 • Ebook Thiết kế bài giảng Lịch sử 6: Phần 2

  Ebook Thiết kế bài giảng Lịch sử 6: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Thiết kế bài giảng Lịch sử 6" giới thiệu tới người đọc các bài soạn về: Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập, bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỷ X. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

   95 p dhsphue 21/02/2017 53 3

 • Ebook Bộ đề trắc nghiệm và tự luận Địa lý 10: Phần 1

  Ebook Bộ đề trắc nghiệm và tự luận Địa lý 10: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Bộ đề trắc nghiệm và tự luận Địa lý 10" giới thiệu tới người đọc các đề trắc nghiệm và tự luận phần "Địa lý tự nhiên" bao gồm: Bản đồ, vũ trụ - hệ quả chuyển động của trái đất, cấu trúc của trái đất các quyền của lớp vỏ trái đất, một số quy luật của lớp vỏ địa lý. Mời các bạn tham khảo.

   69 p dhsphue 21/02/2017 53 2

 • Ebook Bộ đề trắc nghiệm và tự luận Địa lý 10: Phần 2

  Ebook Bộ đề trắc nghiệm và tự luận Địa lý 10: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các câu hỏi trắc nghiệm phần "Địa lý kinh tế - xã hội" bao gồm: Địa lý dân cư, cơ cấu kinh tế, địa lý nông nghiệp, địa lý công nghiệp, địa lý dịch vụ, môi trường và sự phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo.

   90 p dhsphue 21/02/2017 48 2

 • Ebook Thiết kế bài giảng Địa lí 6: Phần 2

  Ebook Thiết kế bài giảng Địa lí 6: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thiết kế bài giảng Địa lí 6" giới thiệu tới người đọc các hướng dẫn soạn bài giảng Đại lí chương 2 - Các thành phần tự nhiên của trái đất và phần phụ lục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   92 p dhsphue 22/12/2016 93 3

 • Ebook Thiết kế bài giảng Địa lí 6: Phần 1

  Ebook Thiết kế bài giảng Địa lí 6: Phần 1

  Cuốn "Thiết kế bài giảng Địa lí 6" được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa mới. Mỗi bài học đều trình bày rõ mục tiêu cần đạt, các phương tiện hữu ích và phù hợp với điều kiện của từng bài học. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   56 p dhsphue 22/12/2016 100 3

 • Ebook Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo môn Địa lý: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo môn Địa lý: Phần 1

  Cuốn sách gồm các nội dung liên quan đến một số dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng môn Địa lý, đến việc hướng dẫn ôn luyện hệ thống kiến thức, kỹ năng cơ bản và đề thi minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   78 p dhsphue 08/10/2016 94 3

 • Ebook Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Địa lý 11: Phần 1

  Ebook Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Địa lý 11: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Địa lý 11" giới thiệu tới người đọc các đề thi Olympic 30 tháng 4 môn Địa lý lớp 11 chính thức trong các kỳ thi từ năm 1995 đến năm 2013 và các đề thi theo chuyên đề. Mời các bạn tham khảo.

   201 p dhsphue 08/10/2016 93 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số