• Bài giảng Chương 3: Cơ quan dinh dưỡng - Trần Thị Thanh Hương (Thân cây)

  Bài giảng Chương 3: Cơ quan dinh dưỡng - Trần Thị Thanh Hương (Thân cây)

  Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Thực vật và phân loại thực vật - Chương 3: Cơ quan dinh dưỡng (Thân cây)" để nắm bắt được một số nội dung về thân cây, hình thái thân, các bộ phận của thân, các loại chồi, các dạng thân.

   42 p dhsphue 28/02/2020 301 1

 • Bài giảng Chương 4: Cơ quan sinh sản - Trần Thị Thanh Hương (Hạt và quả)

  Bài giảng Chương 4: Cơ quan sinh sản - Trần Thị Thanh Hương (Hạt và quả)

  Tài liệu tham khảo dành cho các bạn học sinh về nội dung bài giảng chương 4 cơ quan sinh sản của giảng viên Trần Thị Thanh Hương. Nhằm giúp các bạn biết thêm về quá trình phát triển noãn thành hạt, cấu tạo quả.

   30 p dhsphue 28/02/2020 148 1

 • Bài giảng chương 3: Cơ quan dinh dưỡng - Trần Thị Thanh Hương (Lá)

  Bài giảng chương 3: Cơ quan dinh dưỡng - Trần Thị Thanh Hương (Lá)

  Lá cây, hình thái lá, các bộ phận của lá, phiến lá, cuống lá, lá kèm, các dạng lá là những nội dung chính trong bài giảng "Thực vật và phân loại thực vật - Chương 3: Cơ quan dinh dưỡng (Lá cây)". Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p dhsphue 28/02/2020 143 1

 • Bài giảng chương 3: Cơ quan dinh dưỡng - Trần Thị Thanh Hương (Rễ)

  Bài giảng chương 3: Cơ quan dinh dưỡng - Trần Thị Thanh Hương (Rễ)

  Bài giảng Thực vật và phân loại thực vật - Chương 3: Cơ quan dinh dưỡng (Rễ cây) trình bày những nội dung chính về khái niệm rễ cây, hình thái rễ, các miền của rễ, các kiểu rễ, cấu tạo giải phẫu của rễ.

   35 p dhsphue 28/02/2020 154 1

 • Bài giảng chương 4: Cơ quan sinh sản - Trần Thị Thanh Hương (Hoa)

  Bài giảng chương 4: Cơ quan sinh sản - Trần Thị Thanh Hương (Hoa)

  Bài giảng giúp học sinh nắm được một số khái niệm: Ngành hạt kín đặc trưng bởi tính chất hạt được giấu kín trong quả. Hoa là một chồi rút ngắn, sinh trưởng có hạn, có mang các lá biến thái tham gia vào quá trình sinh sản đó là nhị hoa và nhụy hoa, các lá không tham gia vào quá trình sinh sản đó là lá đài và tràng để tạo thành bao hoa.

   72 p dhsphue 28/02/2020 129 1

 • Bài giảng chương 2: Mô thực vật - Trần Thị Thanh Hương

  Bài giảng chương 2: Mô thực vật - Trần Thị Thanh Hương

  Trong chương 2 của bài giảng "Thực vật và phân loại thực vật" trình bày những nội dung về định nghĩa mô, mô phân sinh, phân loại mô phân sinh, mô phân sinh sơ cấp, phân loại mô phân sinh sơ cấp, sự phân chia các tế bào mô phân sinh.

   82 p dhsphue 28/02/2020 151 2

 • Bài giảng chương 1: Tế bào thực vật - Trần Thị Thanh Hương

  Bài giảng chương 1: Tế bào thực vật - Trần Thị Thanh Hương

  Khái niệm cơ bản về tế bào thực vật, các thành phần cơ bản của tế bào thực vật, vách tế bào, thành phần hóa học của vách tế nào là những nội dung chính trong bài giảng "Thực vật và phân loại thực vật - Chương 1: Tế bào thực vật". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p dhsphue 28/02/2020 149 1

 • Giáo trình Sinh học đại cương - Sinh học phân tử, tế bào (Tập 1 - In lần thứ 5): Phần 1

  Giáo trình Sinh học đại cương - Sinh học phân tử, tế bào (Tập 1 - In lần thứ 5): Phần 1

  Giáo trình Sinh học đại cương - Sinh học phân tử, tế bào được biên soạn cho sinh viên theo học chương trình đại học đại cương nhóm ngành III và các nhóm ngành có liên quan. Phần 1 tài liệu trình bày các kiến thức về sinh học tế bào bao gồm: Cấu trúc tế bào, màng tế bào. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   75 p dhsphue 01/02/2020 184 1

 • Giáo trình Sinh học đại cương - Sinh học phân tử, tế bào (Tập 1 - In lần thứ 5): Phần 2

  Giáo trình Sinh học đại cương - Sinh học phân tử, tế bào (Tập 1 - In lần thứ 5): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của Giáo trình Sinh học đại cương - Sinh học phân tử, tế bào sẽ tiếp tục trình bày các kiến thức về năng lượng sinh học bao gồm: Năng lượng và sự trao đổi chất, hô hấp tế bào, quang hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   104 p dhsphue 01/02/2020 166 1

 • Giáo trình Sinh học đại cương (Tập 2 - In lần thứ 5): Phần 1

  Giáo trình Sinh học đại cương (Tập 2 - In lần thứ 5): Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Sinh học đại cương - Tập 2: Sinh học cơ thể thực vật cung cấp cho người học các kiến thức: Sự phát triển của cấu trúc cơ thể thực vật, sự thích nghi của rễ và lá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   72 p dhsphue 01/02/2020 153 1

 • Giáo trình Sinh học đại cương (Tập 2 - In lần thứ 5): Phần 2

  Giáo trình Sinh học đại cương (Tập 2 - In lần thứ 5): Phần 2

  Phần 2 của Giáo trình Sinh học đại cương - Tập 2: Sinh học cơ thể thực vật sẽ tiếp tục cung cấp cho người học các kiến thức: Phản ứng của thực vật và tác động của hocmon thực vật, sự phát triển của thực vật, sự sinh sản của thực vật có hoa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   81 p dhsphue 01/02/2020 136 1

 • Ebook Sinh học đại cương (Tập 2: Sinh học cơ thể thực vật): Phần 1

  Ebook Sinh học đại cương (Tập 2: Sinh học cơ thể thực vật): Phần 1

  Ebook Sinh học đại cương (Tập 2: Sinh học cơ thể thực vật): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sự phát triển cấu trúc của cơ thể thực vật, mô sơ cấp của thân, sinh trưởng thứ cấp của thân, sự thích nghi của rễ và lá, cấu tạo và chức năng của lá, cấu tạo và chức năng của rễ, hấp thụ và vận chuyển vật chất ở cơ thể thực vật....

   72 p dhsphue 25/12/2019 166 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số