Tạp chí Thông tin khoa học và Công nghệ hạt nhân: Số 59/2019

Tạp chí Thông tin khoa học và Công nghệ hạt nhân: Số 59/2019 trình bày các nội dung sau: Vai trò của đồng vị môi trường trong nghiên cứu tài nguyên nước ngầm, ứng dụng các kỹ thuật đồng vị trong nghiên cứu nguồn nước và chất lượng nước, xác định liều và sự đáp ứng tiêu chuẩn về an toàn, an ninh nguồn phóng xạ của thiết bị chiếu xạ gamma dùng nguồn Co60,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết tạp chí.