Ebook Kỹ thuật chẩn đoán ô tô: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2: Kỹ thuật chẩn đoán ô tô tiếp tục giới thiệu về các nội dung: Xác định trạng thái kỹ thuật ôtô, lý thuyết thông tin trong chẩn đoán, logic và chẩn đoán kỹ thuật, logic mờ trong chẩn đoán, ứng dụng FUZZY-LOGIC trong phần mềm Matlab. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.