Ebook Hàn Mặc Tử (1912 - 1940): Phần 1

Nhà phê bình văn học Trần Thanh Mại viết tác phẩm đầu tiên giới thiệu về tác giả Hàn Mặc Tử (1912 - 1940), in 1942, hai năm sau khi thi sĩ qua đời. Ông tập hợp được nhiều văn bản qua tư liệu của em ông là Trần Thanh Địch và cháu ông là Trần Tái Phùng, cả hai đều là bạn thân của Hàn Mặc Tử. Mời các bạn cùng đón đọc tài liệu để hiểu thêm về Hàn Mặc Tử và các tác phẩm của thi sĩ. Mời các bạn cùng tham khảo.