Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Thành phần tĩnh, ba vấn đề con trỏ - Trần Phước Tuấn

Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Thành phần tĩnh, ba vấn đề con trỏ do Trần Phước Tuấn biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức về thành phần chính và ba vấn đề con trỏ, cuối bài giảng có phần bài tập vận dụng để người học củng cố kiến thức.