Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Kế thừa - Trần Phước Tuấn

Bài giảng "Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Kế thừa" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kế thừa, tầm vực trong kế thừa, định nghĩa lại phương thức, quan hệ IS-A và HAS-A, bài tập vận dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.