Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 8: Giỏ hàng (Shopping cart)

Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 8: Giỏ hàng (Shopping cart) trình bày các nội dung chính sau: Online marketing, cách thức hoạt động của Shopping cart, xây dựng giỏ hàng, thiết kế view hiển thị giỏ hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.