• Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 4: Báo hiệu trong mạng thế hệ sau NGN

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 4: Báo hiệu trong mạng thế hệ sau NGN

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 4: Báo hiệu trong mạng thế hệ sau NGN trình bày các nội dung về báo hiệu H.323, các thành phần của H.323, vùng hoạt động của H.323, giao thức báo hiệu RAS, giao thức báo hiệu điều khiển H.245, quá trình thực hiện báo hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   18 p dhsphue 25/06/2019 109 1

 • Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 2: Cấu trúc mạng NGN

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 2: Cấu trúc mạng NGN

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 2: Cấu trúc mạng NGN trình bày các nội dung chính về sự tiến hóa từ mạng hiện có lên NGN, cấu trúc chức năng của mạng NGN, các thành phần chính của mạng NGN, các công nghệ làm nền cho mạng thế hệ mới, bảng so sánh công nghệ IP, ATM và MPLS. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   39 p dhsphue 25/06/2019 123 1

 • Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 5: Dịch vụ trong mạng NGN

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 5: Dịch vụ trong mạng NGN

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 5: Dịch vụ trong mạng NGN tiếp tục trình bày các nội dung về mạng đa dịch vụ, nhu cầu NGN đối với các nhà cung cấp dịch vụ, xu hướng các dịch vụ trong tương lai, đặc trưng của dịch vụ NGN, kiến trúc dịch vụ thế hệ sau, giao diện các dịch vụ mở API. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   18 p dhsphue 25/06/2019 114 1

 • Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 1: Tổng quan về NGN

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 1: Tổng quan về NGN

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 1: Tổng quan về NGN trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về mạng thế hệ mới, các đặc điểm của mạng viễn thông hiện nay, sơ lược mạng viễn thông Việt Nam, những hạn chế của mạng viễn thông hiện tại,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   19 p dhsphue 25/06/2019 117 1

 • Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 6: Các vấn đề liên quan đến dịch vụ

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 6: Các vấn đề liên quan đến dịch vụ

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 6: Các vấn đề liên quan đến dịch vụ trình bày các nội dung chính sau: Các nguy cơ đối với các server và thành phần mạng, các yêu cầu bảo mật, các vấn đề cần bảo mật, các giải pháp tạm thời, các kỹ thuật phục vụ QoS, các thông số QoS. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   14 p dhsphue 25/06/2019 96 1

 • Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 7: Giải pháp NGN của các hãng

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 7: Giải pháp NGN của các hãng

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 7: Giải pháp NGN của các hãng trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu về giải pháp NGN của SIEMENS, chuyển mạch và truy nhập thế hệ sau, cải tiến chuyển mạch kênh, giảm tải PSTN thông qua truy nhập băng thông, giải pháp của ALCATEL. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   13 p dhsphue 25/06/2019 95 3

 • Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 8: Chiến lược phát triển NGN của ngành

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 8: Chiến lược phát triển NGN của ngành

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 8: Chiến lược phát triển NGN của ngành trình bày các nội dung chính sau: Nguyên tắc thực hiện triển khai mạng NGN, hướng phát triển mạng NGN đối với các nhà cung cấp dịch vụ khác, các giải pháp đề xuất cho việc phát triển mạng NGN của ngành, nguyên tắc tổ chức mạng NGN của VNPT. Mời các bạn cùng tham khảo...

   16 p dhsphue 25/06/2019 76 1

 • Ebook Thiết kế trang Web động với DHTML: Phần 2 - NXB Lao Động Xã Hội

  Ebook Thiết kế trang Web động với DHTML: Phần 2 - NXB Lao Động Xã Hội

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung về: Trình bày trang và văn bản sử dụng bảng kiểu, multimedia, các kỹ thuật cao cấp, liên kết dữ liệu XML. Ở phần này cuốn sách trình bày một số công nghệ riêng biệt cho một trình duyệt cụ thể và các công nghệ thiên về kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   346 p dhsphue 22/02/2019 142 1

 • Ebook Thiết kế trang Web động với DHTML: Phần 1 - NXB Lao Động Xã Hội

  Ebook Thiết kế trang Web động với DHTML: Phần 1 - NXB Lao Động Xã Hội

  Cuốn "Thiết kế trang web động với DHTML” được dùng cho những ai đã có các hiểu biết cơ bản về máy tính, một chút quen biết với World Wide Web và các trình duyệt web. Phần 1 của cuốn sách sẽ trình bày các nội dung chính sau: HTML động, khung sườn của nội dung trang web động, bổ sung tính tương tác mã kịch bản vào trang web động,... Mời các bạn cùng...

   192 p dhsphue 22/02/2019 115 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về hệ thống cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống hướng tệp tin, hệ thống hướng cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, người dùng cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ và giao diện ngôn ngữ dữ liệu.

   7 p dhsphue 26/01/2019 105 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - Tạ Kim Huệ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - Tạ Kim Huệ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 1: Giới thiệu cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về kiến trúc máy tính, các định luật về máy tính,.... Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   53 p dhsphue 26/01/2019 125 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình thực thể kết hợp" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về mô hình thực thể kết hợp, các thành phần của mô hình thực thể kết hợp, các vấn đề liên quan đến hoạt động thiết kế mô hình thực thể kết hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p dhsphue 26/01/2019 132 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số