Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Đa hình - Trần Phước Tuấn

Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Đa hình do Trần Phước Tuấn cung cấp cho người học các kiến thức về hàm ảo, hàm thuần ảo, hàm hủy ảo. Cuối bài giảng là các bài tập vận dụng giúp người học có thể ôn tập và vận dụng lý thuyết.