• Ebook Thiết kế trang Web động với DHTML: Phần 2 - NXB Lao Động Xã Hội

  Ebook Thiết kế trang Web động với DHTML: Phần 2 - NXB Lao Động Xã Hội

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung về: Trình bày trang và văn bản sử dụng bảng kiểu, multimedia, các kỹ thuật cao cấp, liên kết dữ liệu XML. Ở phần này cuốn sách trình bày một số công nghệ riêng biệt cho một trình duyệt cụ thể và các công nghệ thiên về kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   346 p dhsphue 22/02/2019 167 1

 • Ebook Thiết kế trang Web động với DHTML: Phần 1 - NXB Lao Động Xã Hội

  Ebook Thiết kế trang Web động với DHTML: Phần 1 - NXB Lao Động Xã Hội

  Cuốn "Thiết kế trang web động với DHTML” được dùng cho những ai đã có các hiểu biết cơ bản về máy tính, một chút quen biết với World Wide Web và các trình duyệt web. Phần 1 của cuốn sách sẽ trình bày các nội dung chính sau: HTML động, khung sườn của nội dung trang web động, bổ sung tính tương tác mã kịch bản vào trang web động,... Mời các bạn cùng...

   192 p dhsphue 22/02/2019 137 1

 • Ebook Quản trị hệ thống mạng windows server 2012: Phần 2

  Ebook Quản trị hệ thống mạng windows server 2012: Phần 2

  Ebook kết cấu nội dung bao gồm 11 bài giảng: Triển khai windows deployment services (WDS), triển khai dịch vụ internet information services (IIS), triển khai dịch vụ active directory (tiếp), chính sách tài khoản người dùng... Để nắm rõ nội dung chi tiết các bài giảng, mời các bạn tham khảo.

   653 p dhsphue 30/10/2018 166 3

 • Ebook Quản trị hệ thống mạng windows server 2012: Phần 1

  Ebook Quản trị hệ thống mạng windows server 2012: Phần 1

  Ebook "Quản trị hệ thống mạng windows server 2012: Phần 1" có kết cấu nội dung gồm 11 bài giảng: Triển khai cài đặt hệ điều hành windows server 2012, triển khai dịch vụ active directory, cấu hình các đối tượng trên active directory, làm việc cùng powershell... Để nắm rõ nội dung chi tiết các bài giảng, mời các bạn tham khảo ebook.

   595 p dhsphue 30/10/2018 162 2

 • Giáo trình Thuật toán

  Giáo trình Thuật toán

  Giáo trình Thuật toán do NXB Thống Kê ấn hành năm 2002, được chủ biên Ngọc Anh Thư biên soạn, có kết cấu nội dung gồm 7 phần: Phần 1 căn bản về toán học, phần 2 sắp xếp và thống kê số liệu, phần 3 cấu trúc dữ liệu, phần 4 các kỹ thuật phân tích và thiết kế cao cấp, phần 5 các cấu trúc dữ liệu cao cấp, phần 6 thuật toán đồ thị, phần 7...

   1094 p dhsphue 30/10/2018 195 6

 • Ebook Học tốt Tin học (Quyển 4): Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook Học tốt Tin học (Quyển 4): Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Phần 1 ebook gồm các bài: Từ máy tính đến mạng máy tính, mạng thông tin toàn cầu Internet, tổ chức và truy cập thông tin trên Internet,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   82 p dhsphue 28/09/2018 188 3

 • Ebook Học tốt Tin học (Quyển 2): Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook Học tốt Tin học (Quyển 2): Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Phần 2 ebook gồm các bài: Trình bày và in trang tính, sắp xếp và lọc dữ liệu, trình bày dữ liệu bằng biểu đồ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   58 p dhsphue 28/09/2018 189 2

 • Ebook Học tốt Tin học (Quyển 2): Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook Học tốt Tin học (Quyển 2): Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Phần 1 ebook gồm các bài: Chương trình bảng tính, các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính, thực hiện tính toán trên trang tính, sử dụng tính các hàm để tính toán,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   75 p dhsphue 28/09/2018 167 2

 • Ebook Học tốt Tin học (Quyển 4): Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook Học tốt Tin học (Quyển 4): Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Phần 2 ebook gồm các bài: Phần mềm trình chiếu, màu sắc trên trang chiếu, thêm hình ảnh vào trang chiếu, tạo các hiệu ứng động, thông tin đa phương tiện,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   77 p dhsphue 28/09/2018 203 2

 • Ebook Phương pháp giải các dạng bài tập Tin học 12: Phần 1

  Ebook Phương pháp giải các dạng bài tập Tin học 12: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phương pháp giải các dạng bài tập Tin học 12" giới thiệu các kiến thức trọng tâm, bài tập trắc nghiệm và tự luận về khái niệm cơ sở dữ liệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access, cơ sở dữ liệu quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   143 p dhsphue 08/10/2016 372 7

 • Ebook Phương pháp giải các dạng bài tập Tin học 12: Phần 2

  Ebook Phương pháp giải các dạng bài tập Tin học 12: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Phương pháp giải các dạng bài tập Tin học 12", phần 2 giới thiệu tới người đọc nội dung: Kiến trúc và bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu, các dạng bài tập thực hành cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p dhsphue 08/10/2016 306 2

 • Ebook Tin học dành cho trẻ em: Phần 1

  Ebook Tin học dành cho trẻ em: Phần 1

  Cuốn "Tin học dành cho trẻ em" hướng dẫn các em những kiến thức cơ bản, sơ đẳng nhất về máy tính. Phần 1 sau đây trình bày các nội dung: Giới thiệu về máy tính, em tập gõ văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   80 p dhsphue 18/09/2016 289 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số