Bài giảng Tin học cơ sở

Bài giảng Tin học cơ sở trình bày các nội dung chính sau: Bài toán và thuật toán, các phương pháp biểu diễn thuật toán, các đặc trưng của thuật toán,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.