• Bài giảng Kỹ thuật lập trình - ThS. Nguyễn Duy Phương

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - ThS. Nguyễn Duy Phương

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình đã được giảng dạy tại học viện trong những năm qua với mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới lập trình. Thông qua cuốn tài liệu này, chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn đọc về kỹ năng lập trình cấu trúc và một số thuật toán quan trọng, bao gồm: Đại...

   156 p dhsphue 30/07/2013 292 2

 • Giáo trình ngôn ngữ lập trình C

  Giáo trình ngôn ngữ lập trình C

  Giáo trình ngôn ngữ lập trình C, dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp. Nhà xuất bản giáo dục phát hành, do TS Tiêu Kim Cương biên soạn.Tài liệu tham khảo chuyên đề tin học đại cương về Giáo trình ngôn ngữ lập trình C/C++...

   202 p dhsphue 30/07/2013 243 7

 • TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - LẬP TRÌNH C

  TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - LẬP TRÌNH C

  ngôn ngữ C ra đời từ năm 1972 bởi Dennis ritchie và Ken Thompson. Năm 1983, viện chuẩn hóa quốc gia Mỹtiến hành chuẩn hóa. C là một ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Từ " C " chuẩn , các hãng phần mềm phát triển thành các ngôn ngữ C riệng như: Microsoft, Quick C, Borland C,...

   86 p dhsphue 30/07/2013 209 3

 • Tin học đại cương: Cơ sở dữ liệu

  Tin học đại cương: Cơ sở dữ liệu

  Cơ sở dữ liệu (Database): nơi chứa dữ liệu dạng thô chưa được xử lý. Có nhiều cách trình bày dữ liệu khác nhau Cần phải xử lý trước khi đưa cho người sử dụng. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System): phần mềm chứa cơ sở dữ liệu, đồng thời cung cấp các phương tiện cho phép truy xuất dữ liệu dưới nhiều dạng khác nhau.

   21 p dhsphue 30/07/2013 179 1

 • Tin học đại cương: Thực hiện bảng tính với MS Excel

  Tin học đại cương: Thực hiện bảng tính với MS Excel

  Nhập dữ liệu cho Excel.Dùng bàn phím để nhập dữ liệu cho từng cell (số, ký tự) Đối với dữ liệu dạng ngày, giờ: nhập theo định dạng trong Regional and Language options. Ngày được lưu trữ dạng số nguyên, bắt đầu từ ngày 1/1/1900. Giờ được lưu trữ dạng số thập phân, theo tỉ lệ 24 giờ trong ngày

   21 p dhsphue 30/07/2013 170 2

 • Tin học đại cương: Soan thảo văn bản với MS Word

  Tin học đại cương: Soan thảo văn bản với MS Word

  Mã TCVN (Tiêu chuẩn Việt nam): bộ mã 1 byte. Ít mẫu chữ, bất tiện khi sử dụng. Mã VNI for Windows: mã 2 byte. Mẫu chữ đa dạng, không thích hợp khi trao đổi trên mạng. Mã Unicode: mã 2 byte theo tiêu chuẩn quốc tế. Ít mẫu chữ nhưng thuận tiện trong sử dụng.

   17 p dhsphue 30/07/2013 185 1

 • Tin học đại cương: Mạng máy tính

  Tin học đại cương: Mạng máy tính

  Mạng cục bộ (Local Area Network): Thuộc quyền quản lý riêng của một tổ chức. Phạm vi hẹp (một toà nhà, khu công sở với bán kính vài trăm mét). Tốc độ truyền dữ liệu cao (từ 100 Mbit/s đến 10.000 Mbit/s). Chủ yếu cung cấp các dịch vụ dùng chung (phần cứng, phần mềm, dữ liệu, kết nối Internet)

   42 p dhsphue 30/07/2013 185 1

 • Tin học đại cương: Phần mềm máy tính

  Tin học đại cương: Phần mềm máy tính

  Các thành phần của một HĐH điển hình.Kernel: phần nhân, thực hiện chức năng cơ bản của HĐH. Shell: Giao tiếp giữa hệ thống và người dùng, gồm hai loại: giao diện đồ họa (GUI) và giao diện dòng lệnh (CLI) Utilities: Các tiện ích cho người sử dụng, kèm theo HĐH hoặc được phát triển thêm. Applications: Chương trình ứng dụng.

   32 p dhsphue 30/07/2013 215 1

 • Tin học đại cương: Các hệ đếm

  Tin học đại cương: Các hệ đếm

  Máy tính điện tử và hệ đếm thập phân.Máy tính điện tử là thiết bị số (digital device), họat động dựa trên hệ đếm nhị phân (binary). Hệ đếm thập phân quen thuộc với con người nhưng không phù hợp với máy tính

   28 p dhsphue 30/07/2013 173 1

 • Tin học đại cương: Công thức tính trong Excel

  Tin học đại cương: Công thức tính trong Excel

  Công thức (formular) trong Excel bắt đầu bởi dấu bằng (=) và có thể chứa các thành phần sau: Địa chỉ ô/vùng. Các phép tóan số học và luận lý. Các giá trị số hoặc ký tự. Các hàm của Excel (function).

   25 p dhsphue 30/07/2013 199 3

 • Tin học đại cương: Tổ chức hệ thống máy tính

  Tin học đại cương: Tổ chức hệ thống máy tính

  Bộ xử lý trung tâm.Control Unit (đơn vị điều khiển): điều khiển họat động của CPU. -Arithmetic-Logic Unit (đơn vị xử lý số học và luận lý): thực hiện các phép tóan số học và luận lý. -Registers (tập thanh ghi): chứ dữ liệu tạm cho các thao tác xử lý của CPU

   34 p dhsphue 30/07/2013 187 1

 • Tin học đại cương: Tổng quan

  Tin học đại cương: Tổng quan

  Thông tin (Information): sự mô tả các sựvật, hiện tượng. Đơn vị đo thông tin: chữ, trang, giờ, bit, … Dữ liệu (Data): dạng biểu diễn của thông tin phục vụ cho việc luân chuyển, lưu trữ và xử lý.Tin học (Informatics): ngành khoa học nghiên cứu về vấn đề xử lý thông tin dùng công cụ máy tính.

   27 p dhsphue 30/07/2013 232 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số