Giáo trình Hệ thống mạng Linux - ThS. Nguyễn Tấn Khôi

Nhằm giới thiệu đến người học các nội dung về hệ thống mạng trên môi trường mở Linux., cách thiết lập và triển khai một hệ thống mạng trên môi trường Linux, truy cập vào máy tính đã cài đặt hệ điều hành linux, khởi động máy đã cài đặt linux... Giáo trình Hệ thống mạng Linux của ThS. Nguyễn Tấn Khôi bao gồm 12 bài có nội dung được tổng hợp một cách cụ thể