• Ebook Các phương pháp nghiên cứu quần xã thực vật

  Ebook Các phương pháp nghiên cứu quần xã thực vật

  Nội dung của ebook cung cấp những phương pháp nghiên cứu về thực vật, quần xã thực vật cho sinh viên và học viên cao học cùng tất cả những bạn đọc quan tâm đến vấn đề này, bao gồm những phương pháp nghiên cứu ngoài trời về phân loại, hình thái dạng sóng thực vật, cá thể phát sinh, về vật hậu, hình thái và cấu trúc phần dưới đất, về...

   118 p dhsphue 30/10/2018 141 1

 • Ebook Sinh lý học người và động vật (Tập 2) - Trịnh Hữu Hằng, Đỗ Công Huỳnh

  Ebook Sinh lý học người và động vật (Tập 2) - Trịnh Hữu Hằng, Đỗ Công Huỳnh

  Nội dung cuốn sách "Sinh lý học người và động vật" được trình bày trong 14 chương và chia thành hai tập. Tập 2 sau đây bao gồm các chương: Chương 7 Sinh lý nội tiết, Chương 8 Sinh lý sinh dục và sinh sản, Chương 9 Sinh lý máu, Chương 10 Sinh lý tuần hoàn, Chương 11 Sinh lý hô hấp, Chương 12 Sinh lý tiêu hoá, Chương 13 Chuyển hoá vật chất và năng lượng,...

   220 p dhsphue 30/10/2018 138 1

 • Ebook Các dạng bài tập trắc nghiệm Sinh học: Phần 2

  Ebook Các dạng bài tập trắc nghiệm Sinh học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Các dạng bài tập trắc nghiệm Sinh học", phần 2 giới thiệu tới người đọc các chủ đề ôn tập (sự phát sinh và phát triển của sự sống, nguyên nhân và cơ chế tiến hóa, quá trình hình thành loài mới,....), một số đề thi thử nghiệm. Mời các bạn tham khảo.

   156 p dhsphue 31/03/2018 229 1

 • Ebook Các dạng bài tập trắc nghiệm Sinh học: Phần 1

  Ebook Các dạng bài tập trắc nghiệm Sinh học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Các dạng bài tập trắc nghiệm Sinh học" do TS. Nguyễn Viết Nhân biên soạn giới thiệu những hướng dẫn cần thiết khi ôn tập và làm các bài thi trắc nghiệm Sinh học, các nội dung ôn tập theo chủ đề. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   171 p dhsphue 31/03/2018 237 1

 • Ebook Lý thuyết và bài tập Sinh học 12 - Tự luận và trắc nghiệm: Phần 2

  Ebook Lý thuyết và bài tập Sinh học 12 - Tự luận và trắc nghiệm: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Lý thuyết và bài tập Sinh học 12 - Tự luận và trắc nghiệm", phần 2 cung cấp cho người đọc các bài tập nâng cao và bài tập tổng hợp, một số bài tập có hướng dẫn giải và bài tập đề nghị để học sinh tự luyện, một số câu hỏi trắc nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   175 p dhsphue 31/03/2018 174 1

 • Ebook Lý thuyết và bài tập Sinh học 12 - Tự luận và trắc nghiệm: Phần 1

  Ebook Lý thuyết và bài tập Sinh học 12 - Tự luận và trắc nghiệm: Phần 1

  Cuốn sách "Lý thuyết và bài tập Sinh học 12 - Tự luận và trắc nghiệm" được biên soạn theo chương trình mới của BỘ GD&ĐT, nội dung sách bao gồm các kiến thức THPT cơ bản của chương trình lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 1 ngay sau đây.

   87 p dhsphue 31/03/2018 158 1

 • Ebook Lý thuyết và bài tập Sinh học - 1155 câu trắc nghiệm biến dị và di truyền 12: Phần 1

  Ebook Lý thuyết và bài tập Sinh học - 1155 câu trắc nghiệm biến dị và di truyền 12: Phần 1

  Cuốn sách "Lý thuyết và bài tập Sinh học - 1155 câu trắc nghiệm biến dị và di truyền 12" do Huỳnh Quốc Thành biên soạn trên nền chương trình trung học phổ thông hiện hành nhằm bổ sung, hệ thống hóa, ôn tập các loại kiến thức của chương trình. Phần 1 cuốn sách giới thiệu kiến thức về sinh học tế bào, sinh học phân tử và biến dị.

   121 p dhsphue 31/03/2018 183 1

 • Ebook Lý thuyết và bài tập Sinh học - 1155 câu trắc nghiệm biến dị và di truyền 12: Phần 2

  Ebook Lý thuyết và bài tập Sinh học - 1155 câu trắc nghiệm biến dị và di truyền 12: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Lý thuyết và bài tập Sinh học - 1155 câu trắc nghiệm di truyền và biến dị", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức cơ bản và bài tập phần các quy luật di truyền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   93 p dhsphue 31/03/2018 175 1

 • Ebook Lý thuyết và bài tập Sinh học - 1155 câu trắc nghiệm di truyền và biến dị: Phần 1

  Ebook Lý thuyết và bài tập Sinh học - 1155 câu trắc nghiệm di truyền và biến dị: Phần 1

  Cuốn sách "Lý thuyết và bài tập Sinh học - 1155 câu trắc nghiệm di truyền và biến dị" do Huỳnh Quốc Thành biên soạn trên nền chương trình trung học phổ thông hiện hành nhằm bổ sung, hệ thống hóa, ôn tập các loại kiến thức của chương trình. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   91 p dhsphue 28/02/2018 255 1

 • Ebook Lý thuyết và bài tập Sinh học - 1155 câu trắc nghiệm di truyền và biến dị: Phần 2

  Ebook Lý thuyết và bài tập Sinh học - 1155 câu trắc nghiệm di truyền và biến dị: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Lý thuyết và bài tập Sinh học - 1155 câu trắc nghiệm di truyền và biến dị", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức cơ bản và bài tập phần biến dị, các quy luật di truyền. Mời các bạn cùng tham khảo.

   124 p dhsphue 28/02/2018 203 1

 • Ebook Phương pháp luyện giải bài tập Sinh học (Tập 1: Di truyền học): Phần 1 - TS. Vũ Đức Lưu

  Ebook Phương pháp luyện giải bài tập Sinh học (Tập 1: Di truyền học): Phần 1 - TS. Vũ Đức Lưu

  Phần 1 cuốn sách "Phương pháp luyện giải bài tập Sinh học (Tập 1: Di truyền học)" cung cấp cho người học phương pháp giải các bài tập sinh học theo chủ đề cơ sở phân tử của hiện tượng di truyền và biến dị, cơ sở tế bào của hiện tượng di truyền và biến dị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   112 p dhsphue 31/12/2017 274 1

 • Ebook Phương pháp luyện giải bài tập Sinh học (Tập 1: Di truyền học): Phần 2 - TS. Vũ Đức Lưu

  Ebook Phương pháp luyện giải bài tập Sinh học (Tập 1: Di truyền học): Phần 2 - TS. Vũ Đức Lưu

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Phương pháp luyện giải bài tập Sinh học (Tập 1: Di truyền học)", phần 2 cung cấp cho người đọc phương pháp giải bài tập về tính quy luật của hiện tượng di truyền. Cuối sách còn có phần luyện giải các bài tập trắc nghiệm tổng hợp giúp củng cố các kiến thức đã học.

   153 p dhsphue 31/12/2017 232 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số