• Ebook Quản trị hiệu quả trường học - K.B. Everard, Geoffrey Morris, Ian Wilson

  Ebook Quản trị hiệu quả trường học - K.B. Everard, Geoffrey Morris, Ian Wilson

  Ebook Quản trị hiệu quả trường học có mục đích chính là giúp cho các giáo viên chịu trách nhiệm quản lý cao cấp trong trường học, cũng như các trường phổ thông và cao đẳng hiệu quả hơn. Đây không phải cuốn sách của những nhà lý luận viết cho những nhà lý luận, mà là những người thực hành viết cho người thực hành.

   340 p dhsphue 10/09/2014 222 2

 • Tài liệu hướng dẫn về công tác nghiên cứu khoa học: Phần I - Đoàn Văn Bình

  Tài liệu hướng dẫn về công tác nghiên cứu khoa học: Phần I - Đoàn Văn Bình

  Tập tài liệu này đề cập đến các vấn đề về phương pháp luận nghiên cứu khoa học, quản lý tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, quy trình tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ giúp cho các cán bộ khoa học của Viện có các thông tin cần thiết trong quá trình tham gia thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công...

   76 p dhsphue 10/09/2014 195 5

 • Tài liệu hướng dẫn về công tác nghiên cứu khoa học: Phần II - Đoàn Văn Bình

  Tài liệu hướng dẫn về công tác nghiên cứu khoa học: Phần II - Đoàn Văn Bình

  Tập Tài liệu hướng dẫn về công tác nghiên cứu khoa học được biên chế thành 3 phần, phần II này là nội dung của phần II và phần III, trình bày về quản lý tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ và quy trình tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho bạn.

   59 p dhsphue 10/09/2014 173 5

 • Ebook Xã hội hóa giáo dục nhìn từ góc độ pháp luật: Phần 2 - TS. Lê Quốc Hùng

  Ebook Xã hội hóa giáo dục nhìn từ góc độ pháp luật: Phần 2 - TS. Lê Quốc Hùng

  Xã hội hóa giáo dục nhìn từ góc độ pháp luật: Phần 2 trình bày nội dung chương 4 tài liệu và phần phụ lục. Nội dung phần này trình bày các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo như xây dựng đội ngũ giáo viên và xác lập vị trí trung tâm của sinh viên trong trường, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng chương trình và các giải pháp khác.

   224 p dhsphue 10/09/2014 178 5

 • Ebook Xã hội hóa giáo dục nhìn từ góc độ pháp luật: Phần 1 - TS. Lê Quốc Hùng

  Ebook Xã hội hóa giáo dục nhìn từ góc độ pháp luật: Phần 1 - TS. Lê Quốc Hùng

  Xã hội hóa giáo dục nhìn từ góc độ pháp luật: Phần 1 gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày khái quát về xã hội hóa giáo dục, một số vấn đề về quản lý nhà nước đối với xã hội hóa giáo dục, góp phần hoàn thiện pháp luật về xã hội hóa giáo dục.

   88 p dhsphue 10/09/2014 194 5

 • Ebook Các công nghệ đào tạo từ xa và học tập điện tử - TS. Bùi Thanh Giang

  Ebook Các công nghệ đào tạo từ xa và học tập điện tử - TS. Bùi Thanh Giang

  Các công nghệ đào tạo từ xa và học tập điện tử trình bày tổng quan về đào tạo từ xa, quy trình phát triển học liệu cho đào tạo từ xa, các công nghệ đào tạo từ xa, đào tạo từ xa qua hội nghị truyền hình, đào tạo từ xa bằng E-Learning. Mời bạn đọc tham khảo nội dung tài liệu.

   300 p dhsphue 10/09/2014 188 4

 • Ebook Công nghệ thông tin cho dạy học tích cực: Phần 1 - NXB Giáo dục

  Ebook Công nghệ thông tin cho dạy học tích cực: Phần 1 - NXB Giáo dục

  Cuốn sách "Công nghệ thông tin cho dạy học tích cực" là một bộ công cụ gồm 7 mô-đun, mỗi mô-đun giới thiệu ngắn gọn về một công cụ và thiết kế hướng dẫn, cho thấy tác động của thiết kế hướng dẫn đối với công cụ đó. Phần 1 sau đây giới thiệu về các công cụ như thực hành và luyện tập, trình chiếu, bản đồ tư duy, bài viết chia sẻ.

   55 p dhsphue 10/09/2014 177 7

 • Ebook Công nghệ thông tin cho dạy học tích cực: Phần 2 - NXB Giáo dục

  Ebook Công nghệ thông tin cho dạy học tích cực: Phần 2 - NXB Giáo dục

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu giới thiệu về công cụ hình ảnh, mô phỏng, webquest. Cùng đón đọc 2 phần của cuốn sách để hiểu về các công cụ dạy học này trong phương pháp dạy học tích cực.

   59 p dhsphue 10/09/2014 215 7

 • Giáo trình Kỹ năng dạy học - ĐHSPKT Hưng Yên

  Giáo trình Kỹ năng dạy học - ĐHSPKT Hưng Yên

  Giáo trình Kỹ năng dạy học có nội dung trình bày khái quát về kỹ năng và hệ thống các kỹ năng dạy học; trình bày về công tác chuẩn bị bài giảng; kỹ năng sử dụng phương tiện, phương pháp, kỹ thuật dạy học; kỹ năng thực hiện bài giảng; kỹ năng kiểm tra đánh giá kết quả dạy học. Tài liệu đáp ứng việc mong muốn nâng cao các kỹ năng dạy...

   119 p dhsphue 10/09/2014 241 6

 • Ebook Hướng dẫn tập huấn các Kỹ năng giao tiếp

  Ebook Hướng dẫn tập huấn các Kỹ năng giao tiếp

  Cuốn sách "Hướng dẫn tập huấn các Kỹ năng giao tiếp" có thể được xem như một cuốn sổ tay hướng dẫn cho những người làm việc với các nhóm hỗ trợ dành cho bà mẹ và người chăm sóc trẻ có HIV. Cuốn sách cung cấp những hướng dẫn và các bài tập thực hành mang tính sáng tạo giúp xây dựng kỹ năng giao tiếp cho phụ nữ, từ đó cho phép họ có...

   52 p dhsphue 10/09/2014 307 4

 • Giáo trình Luật lao động cơ bản - ThS. Diệp Thành Nguyên

  Giáo trình Luật lao động cơ bản - ThS. Diệp Thành Nguyên

  Giáo trình Luật Lao động cơ bản được biên soạn nhằm mục đích phục vụ việc học tập, giảng dạy, và nghiên cứu cho sinh viên, giảng viên, và cán bộ làm công tác liên quan đến lĩnh vực lao động. Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng...

   210 p dhsphue 13/02/2014 89 2

 • Từ điển Khoa học kỹ thuật Anh - Việt - NXB Thế giới

  Từ điển Khoa học kỹ thuật Anh - Việt - NXB Thế giới

  Khoa học kỹ thuật đóng một vai trò vô cùng quan trọng sự nghiệp phát triển đất nước theo con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Cuốn từ điển khoa học kỹ thuật Anh - Việt này được biên soạn nhằm giúp các bạn học có được một cuốn từ điển đầy đủ, giải thích rõ ràng các thuật ngữ khoa học kỹ thuật để sử dụng khi nghiên cứu hay...

   890 p dhsphue 13/02/2014 227 12

Hướng dẫn khai thác thư viện số