Ebook Ba nhà khoa học kiệt xuất: Phần 1 - Nguyễn Văn Đạo (chủ biên)

Ebook Ba nhà khoa học kiệt xuất giới thiệu về ba nhà khoa học kiệt xuất toàn tâm toàn ý chăm lo cho sự nghiệp khoa học và giáo dục của nước ta, luôn quý trọng và vun đắp các tài năng trẻ, mong cho thế hệ sau luôn hơn thế hệ trước. Và ở phần 1 sau đây sách sẽ giới thiệu tới các bạn nhà khoa học giáo sư Tạ Quang Bửu.