Ebook Nguyễn Đình Chú - Tim đèn thắp sáng mãi: Phần 2

Ebook Nguyễn Đình Chú - Tim đèn thắp sáng mãi: Phần 2 tiếp tục trình bày những bài viết thấm đẫm tình yêu thương của đồng nghiệp và các thế hệ học trò dành cho thầy Nguyễn Đình Chú: Mãi mãi thầy tôi, chân dung thầy tôi, kỷ niệm sâu sắc với GS. Nguyễn Đình Chú, tặng anh Nguyễn Đình Chú, trang thơ của cô Nguyễn Thị Minh Thâm,... Mời các bạn cùng tham khảo.