Ebook Nguyễn Đình Chú - Tim đèn thắp sáng mãi: Phần 1

Ebook Nguyễn Đình Chú - Tim đèn thắp sáng mãi: Phần 1 là cuốn sách chứa đựng những bài viết của những người đồng nghiệp, người học trò qua những trang viết thấm đẫm nghĩa tình dành cho thầy Nguyễn Đình Chú. Phần 1 của cuốn sách trình bày một số nội dung chính sau: Vài nét về tiểu sử GS. NGND. Nguyễn Đình Chú, phải hiểu con người là gì và văn chương là gì, người đi tìm chân lý, người thầy giáo ấy nhà giáo Nguyễn Đình Chú, trường Đại học Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội, Nguyễn Đình Chú: Một lãng tử, một ông đồ Nghệ,... Mời các bạn cùng tham khảo.