Ebook Lý thuyết dẻo và các ứng dụng: Phần 1 - Đào Duy Bích

Ebook Lý thuyết dẻo và các ứng dụng được biên soạn nhằm giới thiệu những kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết dẻo; lý thuyết dẻo hiện nay; các định lý tổng quát và các phương pháp giải bài toán lý thuyết dẻo. Đây là những kiến thức cơ bản mà những bạn chuyên ngành Kỹ thuật cần nắm, mời các bạn tham khảo.