Ebook Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo Địa lý: Phần 1 - NXB Đại học Sư phạm

Phần 1 ebook gồm các nội dung: Các dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn địa lí và hướng dẫn cách giải,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.