Ebook Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo Địa lý: Phần 2 - NXB Đại học Sư phạm

Phần 2 ebook gồm các nội dung: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập, vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, đặc điểm chung của tự nhiên, chất lượng cuộc sống,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.