Ebook Bảo vệ và sử dụng nguồn nước: Phần 2 - PGS.TSKH. Trần Hữu Uyển, ThS. Trần Việt Nga

Mời các bạn tham khảo Ebook Bảo vệ và sử dụng nguồn nước: Phần 2 để nắm bắt những kiến thức về chiến lược bảo vệ nguồn nước, cách bảo vệ và cải thiện chất lượng nước. Với các bạn chuyên ngành Môi trường thì đây là tài liệu hữu ích.