Ebook Bảo vệ và sử dụng nguồn nước: Phần 1 - PGS.TSKH. Trần Hữu Uyển, ThS. Trần Việt Nga

Ebook Bảo vệ và sử dụng nguồn nước: Phần 1 đề cập tới những vấn đề về nguồn nước, ô nhiễm và cách bảo vệ nguồn nước. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Môi trường và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.