Bài giảng Vi sinh vật - Vi khuẩn gây bệnh trong không khí

Bài giảng Vi sinh vật - Vi khuẩn gây bệnh trong không khí cung cấp cho người học các đặc điểm, phân loại, các bệnh truyền nhiễm riêng biệt, biến chứng hậu nhiễm, chuẩn đoán và điều trị một số bệnh do các vi khuẩn Corynebacterium diphtheriae, Streptococci, Mycobacterium tuberculosis,... Mời các bạn cùng tham khảo.