Thực trạng quản lí đội ngũ giáo viên tiểu học vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu khảo sát 400 GVTH và cán bộ quản lí giáo dục (CBQL) (300 GVTH và 100 CBQL) của 3 tỉnh thành là Cần Thơ, Vĩnh Long và
Trà Vinh; từ đó đánh giá thực trạng quản lí đội ngũ GVTH vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan và đề xuất một số giải pháp quản lí đội ngũ GVTH theo yêu cầu đổi mới giáo dục.