Thực trạng đội ngũ giáo viên tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Bài viết cung cấp một bức tranh tổng thể về đội ngũ giáo viên tiểu học thành phố Hồ Chí Minh về độ tuổi, trình độ đào tạo, thâm niên nghề nghiệp.