Những kỹ năng tùy biến bảng tính Excel

Một trong những lỗi mà chúng ta hay mắc phải khi tạo ra một bảng tính, là chúng ta không thiết lập và trình bày dữ liệu theo cái cách mà Excel và các tính năng của nó mong đợi