Nghiên cứu tạo que thử phát hiện nhanh kháng nguyên F1 của vi khuẩn Yersinia pestis

Vi khuẩn Yersinia pestis là tác nhân gây bệnh dịch hạch, một trong những loại bệnh truyền nhiễm tối nguy hiểm và có thể được sử dụng làm vũ khí sinh học có tính hủy diệt cao. Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm xây dựng quy trình chế tạo que thử phát hiện nhanh kháng nguyên nang F1 đặc trưng của Y. pestis dựa trên kỹ thuật sắc ký miễn dịch kẹp đôi.