Module Tiểu học 35: Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường tiểu học - Hà Nhật Thăng

Module Tiểu học 35: Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường tiểu học giúp người học hiểu được những nhiệm vụ chung của công tác chủ nhiệm lớp ở trong và ngoài nhà trường tiểu học và những hoạt động cụ thể mỗi ngày ở trường. Mời bạn đọc cùng tham khảo.