Kỹ năng mềm dành cho giáo viên và học sinh

Đây là cuốn sách tập hợp một số bài viết về kỹ năng mềm dành cho giáo viên và học sinh học tập và thực hành theo. Cuốn sách gồm 10 bài kỹ năng mềm như sau: 6 chiếc nón tư duy (6TKHs), giới thiệu kỹ thuật tư duy 5W1H, giới thiệu kỹ thuật phân tích SWOT, giảng dạy và học tập với công cụ Bản đồ Tư duy, Lập bản đồ tư duy (Mind mapping), huấn luyện kỹ năng hợp tác để thành công, những chỉ dẫn giúp người học tham gia giờ học thảo luận hiệu quả, 7 kỹ năng cơ bản để làm việc nhóm hiệu quả, giới thiệu phương pháp học tập và đọc tích cực SQ3R, học cách tư duy tích cực.