Giáo trình Công nghệ sinh học - Tập 3: Enzyme và ứng dụng (Phần 2) - GS.TSKH. Phạm Thị Trân Châu, PGS.TS. Phan Tuấn Nghĩa

Giáo trình Công nghệ sinh học - Tập 3: Enzyme và ứng dụng (Phần 2) do GS.TSKH. Phạm Thị Trân Châu, PGS.TS. Phan Tuấn Nghĩa biên soạn sẽ cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về ứng dụng Enzyme và Enzyme không tan qua chương 8 và chương 9 của tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.