Ebook Tư liệu Kinh tế - xã hội 64 tỉnh thành phố: Phần 1 - NXB Thống kê Hà Nội

Ebook Tư liệu Kinh tế - xã hội 64 tỉnh thành phố: Phần 1 trình bày về số liệu kinh tế - xã hội cả nước liên tục trong vòng 14 năm từ năm 1990 đến năm 2003. Mời các bạn tham khảo cuốn sách để nắm bắt nội dung chi tiết.