Ebook Trắc nghiệm Vật lí - Cơ học: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Trắc nghiệm Vật lí - Cơ học" do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội phần hành cung cấp cho người học các hướng dẫn ôn tập lý thuyết vật lí phần cơ học, câu hỏi và bài tập trắc nghiệm cơ học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.