Ebook Tân Châu xưa: Phần 2 - Nguyễn Văn Kiềm, Huỳnh Minh

Ebook Tân Châu xưa: Phần 2 giới thiệu tới các bạn về danh nhân tại Tân Châu; ca dao, vè, thơ; giải trí của vùng đất Tân Châu như vận động trường, luật chơi tràm, thú gác cu. Tài liệu giúp các bạn hiểu hơn về con người và miền đất Tân Châu trước đây, tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Văn hóa và những ngành có liên quan.