Ebook Sách đỏ Việt Nam (Phần II: Thực vật): Phần 1 - NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Cuốn sách "Sách đỏ Việt Nam (Phần II: Thực vật) (Vieetnam red data book: Part II - Plants)" là tài liệu được sử dụng trong phân hạng trình trạng bị đe dọa của các loài thực vật Việt Nam, thể hiện một phần tình trạng đa dạng sinh học trong thiên nhiên của nước ta hiện nay. Phần 1 cuốn sách trình bày các thứ hạng và tiêu chuẩn của IUCN cho Danh lục đỏ và Sách đỏ, danh sách các loài thực vật và phân hạng trong Sách Đỏ Việt Nam, các loài thực vật thuộc ngành Mộc Lan, ngành Thông,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.