Ebook Nguyên lý phòng chóng nấm mốc và mycotoxin: Phần 2 - NXB Khoa học Kỹ thuật

Tiếp nối phần 1, phần 2 mang nội dung của 3 chương còn lại của sách như: Nguyên lý phòng chống nấm mốc, các loại nấm mốc ở Việt Nam, nấm mốc thường gặp và phương pháp định loại. Cuốn sách cũng gồm các loài nấm mốc do các nhà khoa học trong và ngoài nước đã phát hiện có ở Việt Nam, kèm theo phần nấm mốc thường gặp với phương pháp định loại, làm cơ sở cho việc giảng dạy nghiên cứu phòng chống nấm mốc ở nước ta.